Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

Dziecko może zostać (tymczasowo) umieszczone w rodzinie zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej rodzic dziecka zachowuje możliwość utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Dodatkowo rodzic biologiczny pozostaje w świetle prawa rodzicem dziecka.

Pleegplaatsing

Een kind kan (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen de ouder en het kind bestaan. Voor de wet blijft de  biologische ouder de ouder van het kind. 

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc