Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu ma miejsce, gdy płód umiera wewnątrz macicy. Po śmierci płodu matka może doznać skurczów i urodzić. Czasem lekarz musi wykonać cesarskie cięcie. Przyczyna śmierci płodu często nie jest znana.

Doodgeboorte

Een doodgeboorte vindt plaats wanneer een foetus sterft in de baarmoeder van de moeder. Nadat de foetus gestorven is, krijgt de moeder weeën en bevalt ze. Soms moet de dokter een keizersnede uitvoeren. Vaak weet niemand waarom de foetus gestorven is.

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc