Zainfekować

Przekazać chorobę (infekcję) drugiej osobie np. poprzez kontakt płciowy.

Besmetten

Een ziekte (infectie) doorgeven aan iemand anders. Bijvoorbeeld door seksueel contact.

Termin standardowy: Besmetten
Neutralny: Infecteren

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc