Zanzu.nl jest własnością organizacji Rutgers, Arthur van Schendelstraat 696, 3511 MJ, Utrecht. Organizacja jest odpowiedzialna wyłącznie za treść holenderskiej wersji językowej strony.

Niektóre elementy serwisów www.zanzu.be i www.zanzu.de (zewnętrzny odnośnik) mogą być różne względem tego serwisu. Organizacja Sensoa jest odpowiedzialna wyłącznie za treść belgijskiej wersji językowej strony. Federalne Centrum Edukacji Zdrowotnej (BZgA) jest odpowiedzialne wyłącznie za treść niemieckiej wersji językowej strony.

Rutgers to holenderskie centrum zajmujące się zdrowiem i prawami seksualnymi, sfinansowany przez holenderskie Ministerstwo Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. Rutgers jest organizacją typu non-profil, której celem nie jest działalność handlowa.

Wykorzystanie

Rutgers dokłada wszelkich starań, aby publikowane informacje były jak najbardziej aktualne, stosowne, rzetelne, kompletne, zrozumiałe i dokładne. Jednak pomimo stałych wysiłków nie możemy zagwarantować, że wszystkie treści będą zawsze spełniały te kryteria.

W związku z tym, że pragniemy zapewnić, aby informacje publikowane na stronie były zrozumiałe i dokładne, posługujemy się prostym i dosadnym językiem. Naszym zamiarem nie jest wywoływanie prowokacji, lecz nazywanie rzeczy po imieniu i prezentowanie wszelkich informacji.

Serwis Zanzu.nl ma charakter informacyjny i nie zastępuje wizyty u lekarza.

Rutgers stara się unikać wszelkich problemów technicznych. Jednak nie możemy zagwarantować braku usterek. Zawsze staramy się naprawiać je tak szybko, jak to możliwe.

Rutgers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z serwisu Zanzu.be lub związane z informacjami, które zostały w nim zawarte, w tym m.in.: wszelkie przypadki utraty, przerw w działaniu lub szkody względem oprogramowania lub innych danych przechowywanych w systemie, urządzeniu lub oprogramowaniu.

Ochrona danych osobowych

Rutgers przywiązuję dużą wagę do kwestii ochrony prywatności.

W przypadku przekazania informacji będą one przetwarzane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. w sprawie ochrony prywatności oraz Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu sprecyzowania żądanych informacji lub wykonania danej usługi. Nie będziemy przekazywać jakichkolwiek informacji osobom trzecim bez uzyskania wyraźnej zgody. Informacje przechowywane są w formie anonimowej.

Strona korzysta z usług sieciowych firmy Mollom. W przypadku przesłania formularza ze strony użytkownik wyraża zgodę na analizę i zapisywanie wprowadzonych danych do celów zapobiegania przesyłaniu niepożądanej korespondencji i kontroli jakości. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Polityką prywatności dotyczącą usług sieciowych firmy Mollom (odnośnik zewnętrzny).

Sugestie

Przesyłane sugestie nie będą uważane za poufne. Tego rodzaju dane mogą być wykorzystywane w dowolny sposób, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych w ustawie z dnia 8 grudnia 1992 r w sprawie ochrony prywatności.

Hiperłącza i odnośniki

Hiperłącza (także: łącza) to odnośniki do innych stron i źródeł informacji zarządzanych przez strony trzecie. Nie gwarantujemy kompletności i poprawności treści zamieszczanych na niniejszych stronach oraz za pośrednictwem tych źródeł informacji. Łącza podawane są w celu uzupełnienia wiadomości.

Rutgers nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z powyższych typów stron zewnętrznych i ich treści.

Prawa własności intelektualnej

Użytkownik ma prawo do zapoznania się z informacjami publikowanymi na stronie, pobrania ich do użytku osobistego oraz reprodukcji w celach niekomercyjnych, o ile podane zostanie źródło, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie praw autorskich i pokrewnych.

Przykładowo informacje powinny zostać opatrzone wzmianką o następującej treści: fragmenty niniejszego tekstu zaczerpnięto z serwisu zanzu.nl.

Prawo to nie dotyczy tekstów, które zawierają wyraźne ograniczenie wykorzystania. Zawsze konieczne jest uzyskanie wcześniejszej zgody na reprodukcję lub wykorzystanie informacji w formie multimedialnej (tzn. obrazy, pliki dźwiękowe, oprogramowanie itp.). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres webmaster@sensoa.be.

Rutgers zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej do strony i publikowanych informacji.

Spory

W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do naszych usług prosimy o wypełnienie formularza skargi. Rozpatrywane będą wyłącznie skargi składane w języku holenderskim lub angielskim. Zapoznamy się z jej treścią i tym, co się stało. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko, jak będzie to możliwe. Czas odpowiedzi nie powinien przekroczyć jednego miesiąca. Jeżeli jednak skarga wymaga dalszej uwagi, przesłane zostanie stosowne powiadomienie.  Skargę uważamy za rozpatrzoną, jeżeli udzielono zadowalającej odpowiedzi zgodnie z jej treścią lub jeśli otrzymamy informację, że wszystko jest w porządku.

Niniejsza umowa oraz wszelkie spory i roszczenia powstałe w wyniku korzystania ze strony lub dowolnych informacji na niej zawartych podlegają prawu belgijskiemu. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza, że użytkownik będzie podlegać sądom znajdującym się w Antwerpii (Belgia). Jednocześnie użytkownik akceptuje, że wszelkie sprawy będą rozstrzygane przed wyżej wymienionymi sądami.

Korzystając z niniejszej strony, użytkownik akceptuje powyższe warunki.

Słownik i tłumaczenia

Szukasz pomocy? Znajdź lekarza.

Pomoc