Prostytucja oznacza odbywanie stosunku płciowego w zamian za pieniądze lub inne korzyści.
Nakłanianie do prostytucji, składając fałszywe obietnice lepszej przyszłości w innym kraju określa się mianem handlu ludźmi.

Dobrowolna prostytucja jest legalna w Belgii, jeżeli zarówno pracownik seksualny, jak i klient ukończyli 18 lat. Prostytucja bez wyrażenia na nią zgody jest zabroniona przez prawo i podlega surowym karom. Dotyczy to również wszelkich sytuacji, w których dana osoba jest zmuszana do świadczenia usług jako pracownik seksualny.

Wszelkie sytuacje, w których osoba oferująca usługi seksualne lub klient ma poniżej 18 lat, są zabronione przez prawo.

Handel ludźmi również podlega karze w Belgii.

W Belgii osoby uznane za ofiary handlu ludźmi mogą uzyskać status rezydenta.

Jeżeli jesteś ofiarą handlu ludźmi lub zmuszono Cię do prostytucji, możesz skontaktować się z wyspecjalizowaną organizacją. Pomoże Ci ona ukończyć wymagane procedury w poszanowaniu Twojej prywatności.

Możesz także udać się na policję, aby zgłosić sytuację i poprosić o ochronę. Jeżeli znasz osobę, która jest zmuszana do prostytucji, możesz skontaktować się z policją lub zadzwonić pod numer 1712.

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.
Wanneer mensen in de prostitutie gelokt worden met valse beloften voor een betere toekomst in een ander land, is dit mensenhandel.

Vrijwillige prostitutie is legaal in Nederland als zowel de sekswerker als de klant ouder zijn dan 18 jaar. In sommige steden geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar. Prostitutie zonder toestemming is strafbaar en wordt zwaar bestraft. Dit omvat ook alle situaties waarin iemand gedwongen wordt om als sekswerker te werken.

Wanneer de exploitant of de klant jonger is dan 21 jaar, dan is prostitutie ook strafbaar met maximaal 1 jaar gevangenisstraf.

Mensenhandel wordt ook bestraft in Nederland.

Mensen die in Nederland erkend worden als slachtoffer van mensenhandel, kunnen een verblijfsstatus verkrijgen.

Als u het slachtoffer bent van mensenhandel of gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde organisatie. Zij kunnen u helpen met de procedure en zullen uw privacy respecteren.

U kunt ook naar de politie gaan om uw situatie te melden en bescherming te vragen. Als u iemand kent die het slachtoffer is van gedwongen prostitutie, kunt u contact opnemen met de politie of bellen naar het nummer 0900-8844.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz pierwszego kontaktu
Z lekarzem pierwszego kontaktu można porozmawiać na temat wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Uchodźcy, którzy otrzymali prawo do (tymczasowego) azylu wybierają lekarza pierwszego kontaktu w swoim miejscu zamieszkania. Uchodźcy przebywający w ośrodku dla uchodźców mogą skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu w ośrodku.
Numer alarmowy
Zadzwoń na numer alarmowy 112 jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy.
112
Policja
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
112
Wij zijn proud
Stowarzyszenie zawodowe pracowników i pracownic seksualnych.
Korrelatie
Jeśli chcesz porozmawiać o tematach intymnych, takich jak związki, twoje uczucia lub seksualność, możesz anonimowo skontaktować się z organizacją Korrelatie przez e-mail, telefon lub chat.
Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu)
Organizacja Veilig Thuis (Bezpiecznie w domu) oferuje darmowe informacje i porady w przypadkach przemocy w związku lub w rodzinie.
Więcej lekarzy

Słownik i tłumaczenia