Colocação em acolhimento

Uma criança pode ir viver (temporariamente) com outra família. No caso de colocação em acolhimento, continua a ser possível aos progenitores da criança estar em contacto com a mesma. O progenitor biológico continua a ser legalmente o pai/mãe da criança.

Pleegplaatsing

Een kind kan (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen de ouder en het kind bestaan. Voor de wet blijft de  biologische ouder de ouder van het kind. 

Necessita de ajuda? Encontre um profissional de saúde.

Ajuda