În Olanda există multe servicii și profesioniști care vă pot ajuta atunci când aveți nevoie de informații în domeniul sănătății, aveți o problemă de sănătate sau vă aflați într-o situație de urgență.

Locul unde mergeți să cereți ajutorul depinde de unde locuiți și de statutul dumneavoastră de ședere legală. În Olanda, atunci când sunteți bolnav(ă) trebuie să consultați întotdeauna mai întâi medicul de familie. În afară de medicul de familie, în Olanda există medici specialiști, de exemplu în spitale. Aceștia știu foarte multe lucruri despre o anumită parte a corpului, de exemplu despre inimă sau plămâni, sau despre o anumită boală. În plus față de medicii de familie și medicii specialiști din spitale, puteți merge și la stomatolog, la optician, la fizioterapeut, la moașă, la un azil de îngrijire, la o organizație de îngrijire pentru tineret sau la serviciul municipal de sănătate publică (GGD). Pentru îngrijire non-medicală, de exemplu ajutor practic sau psihosocial, puteți merge la organizații de asistență socială.

O femeie care merge la doctor

Rezidența într-un centru de solicitanți de azil (AZC)

Centrul de solicitanți de azil oferă îngrijire medicală tuturor solicitanților de azil din centru, indiferent de statutul acestora. La centrul de solicitanți de azil, aceștia pot consulta un medic de familie, o moașă sau un pediatru și pot primi o trimitere pentru a merge la spital. Solicitanții de azil au dreptul la aceleași servicii de îngrijire medicală ca și cetățenii olandezi, sunt asigurați gratuit și nu trebuie să plătească nimic. Pentru tinerii până la vârsta de 18 ani, tratamentul stomatologic este suportat de asemenea integral. La adulți, tratamentul stomatologic este suportat până la maxim 250 de euro pe an.

Toți solicitanții de azil care au o problemă sau o întrebare medicală pot veni la centru în timpul programului de consultații. Prima consultație va avea loc în general cu asistentul medicului. Asistentul medicului decide dacă trebuie să vă vadă un asistent medical sau medicul de familie. Asistentul medicului vă face programarea. Puteți primi și o trimitere pentru a merge la spital.

Ce să fac dacă nu am permis de rezidență?

Orice persoană care locuiește în Olanda timp de mai mult de trei luni fără un permis de rezidență valabil este considerată „fără acte”. Persoanele „fără acte” nu își pot încheia o asigurare pentru a acoperi costurile îngrijirii medicale, dar au dreptul la îngrijirile medicale necesare.

Rezidența într-o municipalitate (persoanele care au primit azil)

După ce un solicitant de azil a primit permis de rezidență, este denumit/ă statushouder în olandeză. Organizația centrală de primire a solicitanților de azil (COA) vă alocă la o anumită municipalitate. După ce vă mutați în municipalitatea respectivă trebuie să vă înregistrați pentru asigurarea de sănătate. În multe municipalități, acest lucru este organizat colectiv. Ulterior, vă puteți înregistra la un medic de familie. Veți plăti propria contribuție la asigurare și suplimentul pentru asigurarea de sănătate (eigen risico), iar uneori veți plăti și contribuția personală pentru costul medicamentelor sau tratamentului (eigen bijdrage).

Ce este îngrijirea medicală necesară?

Dreptul la îngrijire medicală este un drept de bază pentru oricine, chiar și pentru persoanele care nu au permis de rezidență. Dreptul la îngrijirea medicală necesară este prevăzut de lege.

Un medic decide dacă îngrijirea medicală este sau nu necesară. Îngrijirea medicală necesară reprezintă mai mult decât îngrijirea pentru care ați merge în general la un serviciu de urgență dintr-un spital. Aceasta poate fi atât curativă, cât și preventivă, în spital sau la medic. În principiu, constă în îngrijirea necesară și adecvată. Aceasta include o consultație pentru contracepție sau avort.

Medicul, alți profesioniști în domeniul sănătății au obligația legală de a vă respecta confidențialitatea și de a nu divulga informațiile pe care le dețin despre dumneavoastră.

Dacă nu puteți plăti costurile îngrijirii medicale, medicul sau furnizorul de servicii de îngrijire poate declara cheltuielile la biroul administrației centrale (CAK). Unele spitale și farmacii au contracte cu CAK. Întrebați medicul de familie la ce spital sau farmacie puteți merge.

Ce trebuie să fac pentru a primi îngrijirea medicală necesară?

Dacă trăiți în Olanda fără permis de rezidență valabil și fără asigurare de sănătate, aveți dreptul la îngrijirea medicală necesară. Pentru îngrijirea în cazul unor probleme care nu pun în pericol viața, puteți contacta un medic de familie sau, seara și în weekend, serviciul de medicină de familie în afara programului de lucru (huisartsenpost) din zona în care locuiți. Medicul de familie vă poate da o trimitere la un medic specialist din spital pentru analize ulterioare. Veți primi o scrisoare de trimitere pentru acestea. În cazul unui accident sau al unei situații care pune în pericol viața, puteți merge la camera de urgență și accidente de la spital. Fiecare spital are o astfel de cameră, nu aveți nevoie de o scrisoare de trimitere pentru aceasta. Dacă aveți nevoie de o ambulanță, puteți suna gratuit la 112.

Care sunt drepturile mele dacă am permis de rezidență?

Dacă aveți permis de rezidență, dar încă locuiți într-un centru de solicitanți de azil, puteți folosi serviciile de îngrijire a sănătății de la centru.

Atunci când vă mutați de la centrul de solicitanți de azil într-o municipalitate și v-ați înregistrat la un furnizor de asigurări de sănătate, veți primi un card de asigurare de sănătate. Din acel punct, puteți utiliza serviciile de îngrijire medicală din municipalitatea dumneavoastră și vă puteți înregistra la un medic de familie.

Ce se întâmplă dacă un profesionist în domeniul sănătății nu vorbește limba mea?

În timpul șederii dumneavoastră la centrul de solicitanți de azil, sunt disponibili interpreți pentru comunicarea cu profesioniștii în domeniul îngrijirii sănătății.

Ce trebuie să faceți dacă ați primit azil, locuiți într-o municipalitate și aveți nevoie de un interpret pentru vizita la medic sau la spital? În acest caz, costurile interpretului sunt suportate de furnizorul de servicii de îngrijire medicală. Pentru aceasta, furnizorul de servicii de îngrijire medicală (medic de familie, spital sau alt furnizor de servicii de îngrijire medicală) are un acord special cu un interpret sau cu un serviciu de traducere. În calitate de statushouder aveți dreptul la un interpret telefonic atunci când vizitați medicul de familie pentru consultație sau tratament. Aveți acest drept timp de până la 6 luni după înregistrarea în municipalitate. Până la 1 mai 2019 există un contract special pentru medicii de familie care solicită servicii de interpretare prin telefon pentru consultațiile cu statushouders.

Este important să știți că interpretul:

  • este ținut de secretul profesional;
  • va vorbi la persoana I („eu”);
  • este neutru și traduce tot ce se spune, fără a adăuga, a modifica sau a omite informații;
  • este gratuit pentru pacient.
Interpret care traduce ce spun profesionistul în domeniul sănătății și clientul

In Nederland zijn er heel wat diensten en professionals die u kunnen helpen wanneer u informatie nodig heeft over gezondheid, u een gezondheidsprobleem heeft of u zich in een noodsituatie bevindt. Waar u terecht kunt, hangt af van waar u verblijft en van uw verblijfsstatus. 

Als u ziek bent gaat u in Nederland altijd eerst naar de huisarts. Naast de huisarts zijn er in Nederland gespecialiseerde artsen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Zij weten veel van één deel van het lichaam, bijvoorbeeld hart of longen, of van een bepaalde ziekte. Naast de huisartsen en de artsen in het ziekenhuis, kunt u in Nederland ook terecht bij een tandarts, opticien, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegtehuis, instelling voor jeugdzorg of de GGD. Voor niet-medische zorg, zoals praktische of psychosociale hulp en ondersteuning kunt u terecht bij organisaties voor maatschappelijk werk. 

Een vrouw gaat naar een dokter

Verblijf in Asielzoekerscentrum (AZC)

Het AZC biedt medische zorg aan alle asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven, ongeacht hun verblijfsstatus. Zij kunnen in het AZC naar de huisarts, verloskundige, jeugdgezondheidszorg en verwezen worden naar een ziekenhuis. Asielzoekers hebben recht op dezelfde medische zorg als Nederlanders, zijn hiervoor gratis verzekerd en hoeven niets te betalen. Ook veel tandheelkundige behandelingen worden voor jongeren tot 18 jaar vergoed. Voor volwassenen is deze vergoeding maximaal € 250 per jaar.

Alle asielzoekers kunnen met een medisch probleem of vraag terecht op het inloopspreekuur in de opvanglocatie. Het eerste gesprek is vaak met de praktijkassistent. De praktijkassistent kijkt of u langs een verpleegkundige of huisarts moet gaan. De praktijkassistent maakt dan een afspraak voor u. Het kan ook dat u doorverwezen wordt naar het ziekenhuis.

Verblijf in gemeenten (statushouders)

Zodra een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, bent u een statushouder. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) koppelt u aan een gemeente. Na verhuizing naar de gemeente moet u zich in schrijven bij een zorgverzekering. In veel gemeenten is dit collectief geregeld. Daarna kan u zich aanmelden bij een huisarts. U betaalt zelf de premies en  het eigen risico, en soms ook eigen bijdragen in kosten medicijnen of behandeling.

Wat moet ik doen als ik geen verblijfsvergunning heb?

Iedereen die langer dan drie maanden in Nederland verblijft zonder een geldige verblijfsvergunning is ‘ongedocumenteerd’. Ongedocumenteerden kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten, maar hebben wel recht op medisch noodzakelijke zorg. 

Wat is medisch noodzakelijke zorg?

Het recht op gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen, ook voor mensen zonder verblijfsvergunning. Het recht op ‘medisch noodzakelijke zorg’ ligt vast in de wet. Medisch noodzakelijke zorg is zorg die passend is zoals die in Nederland gegeven moet worden. Zo krijgen mensen zonder verblijfsvergunning  ook toegang tot gezondheidszorg.

Een dokter beslist of de medische hulp al dan niet noodzakelijk is. Medisch noodzakelijke zorg  is meer dan de zorg waarvoor u naar de spoedafdeling van een ziekenhuis zou gaan. Deze hulp kan zowel een behandeling als preventieve zorg zijn, in een ziekenhuis of bij een dokter. Het gaat in principe om noodzakelijke, en passende zorg. Dit kan ook een consultatie voor anticonceptie of een abortus zijn. 

De dokter en andere zorgverleners zijn wettelijk verplicht om uw privacy te respecteren en informatie over u vertrouwelijk te behandelen

Als u de kosten van de zorg niet kunt betalen, kan de dokter of zorgverlener het geld declareren bij het Centraal Administratie kantoor (CAK). Sommige ziekenhuizen en apotheken hebben ook contracten afgesloten met het CAK. Vraag aan uw huisarts naar welk specifiek ziekenhuis of welke apotheek u kunt gaan.

Wat moet ik doen om 'medisch noodzakelijke zorg' te krijgen?

Woont u in Nederland zonder geldige verblijfspapieren en zonder zorgverzekering, dan hebt u recht op medisch noodzakelijke zorg. Voor zorg die niet levensbedreigend is neemt u contact op met een huisarts of huisartsenpost (in de avond of het weekend) in uw eigen woongebied. Voor verdere onderzoeken kan de huisarts u verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Hiervoor krijgt u dan een verwijsbrief mee.

In geval van ongelukken of levensbedreigende situaties kunt u naar een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis. Elk ziekenhuis heeft zo’n afdeling, een verwijsbrief is niet nodig. Als u een ambulance nodig heeft, bel dan gratis met 112.

Wat zijn mijn rechten als ik een verblijfsvergunning heb?

Als u een verblijfsvergunning heeft, maar nog wel in één van de AZC's verblijft, dan kunt u gebruik maken van de gezondheidszorg in de opvanglocatie. 

Wanneer u vanuit het AZC verhuist naar een gemeente, en u zich aangemeld heeft bij een zorgverzekeraar, ontvangt u een zorgpas. U  en kunt u dan gebruik maken van de zorg in uw gemeente, en zich bijvoorbeeld inschrijven bij een huisarts.

Wat als een zorgverlener mijn taal niet spreekt?

Tijdens het verblijf in het asielzoekerscentrum zijn tolken beschikbaar voor het contact met zorgverleners.

Wat kunt u doen als u statushouder bent en in de gemeente woont en een tolk nodig heeft bij een bezoek aan een huisarts of het ziekenhuis? De tolkenvergoeding wordt dan betaald door de zorginstelling. De zorginstelling (huisarts, het ziekenhuis of een andere zorgverleningsinstelling) heeft hiervoor meestal een speciale regeling voor met een tolk of vertaalcentrum.

Als statushouder hebt u recht op een telefonische tolk wanneer u voor een consult of behandeling bij de huisarts komt. Dit recht heeft u tot 6 maanden na het moment van inschrijven bij de gemeente. Tot 1 mei 2019 geldt er een speciale regeling waarmee huisartsen een telefonische tolkdienst kunnen aanvragen voor gesprekken met statushouders.

Het is belangrijk te weten dat de tolk:

  • gebonden is aan het beroepsgeheim;
  • in de eerste persoon ('ik') zal spreken;
  • neutraal is en alles vertaalt zonder informatie toe te voegen, te wijzigen of weg te laten;
  • gratis is voor de patiënt. 
Een tolk vertaalt wat de zorgverlener en de cliënt zeggen

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Medic de familie
Puteți discuta cu un medic de familie despre orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o trimitere către un medic de specialitate. Refugiații care au primit azil (temporar) își aleg un medic de familie în localitatea de care aparțin. Solicitanții de azil dintr-un centru de solicitanți de azil pot consulta medicul de familie de la centru.
Servicii de medicină de familie în afara programului de lucru
Puteți apela serviciul de medicină de familie în afara programului de lucru (huisartsenpost) seara sau în weekend. Puteți vizita centrul dacă aveți nevoie de îngrijire de urgență. „De urgență” înseamnă că problema de sănătate nu poate fi amânată până în următoarea zi lucrătoare a medicului dumneavoastră de familie. Atunci când apelați, se ia decizia dacă este necesară vizita dumneavoastră la centrul de medicină de familie în afara orelor de program.
Juridisch Loket (sprijin legal)
Dacă aveți întrebări despre drepturile dumneavoastră, puteți contacta biroul de asistență juridică (juridisch loket) pentru o consultație (telefonică) gratuită.
Birouri anti-discriminare
Dacă vă simțiți discriminat(ă), puteți raporta acest lucru la un birou anti-discriminare.
Mai mulți profesioniști din domeniul sănătății

Dicționar și traduceri