Când adoptați un copil, deveniți părintele legal al unui copil care nu este copilul dumneavoastră biologic. Atunci când copilul tău este adoptat, înseamnă că alte persoane devin părinții legali ai copilului.

Puteți adopta un copil care este membru al familiei dumneavoastră (de exemplu: un văr), copilul partenerului sau partenerei dumneavoastră sau un copil pe care nu îl cunoașteți. Puteți alege să adoptați un copil din Olanda sau un copil dintr-o altă țară.

Legea privind adopția este complexă. Aici veți găsi câteva informații de bază. Pentru mai multe întrebări și consultanță juridică, puteți contacta o organizație specializată.

Un cuplu și copilul lor adoptat

Procedura de adopție poate avea loc în Olanda dacă:

 • părintele adoptiv sau persoana care va fi adoptată este de naționalitate olandeză sau
 • locul obișnuit de reședință al uneia dintre aceste persoane se află în Belgia.

Legea olandeză

Cine poate adopta?

 • persoanele care au naționalitate olandeză sau al căror loc obișnuit de reședință se află în Olanda;
 • Un bărbat și o femeie sau doi bărbați sau două femei care trăiesc împreună. Înainte de cerere, trebuie să fi trăit împreună cel puțin 3 ani și trebuie să fi îngrijit și crescut copilul împreună timp de 1 an. Nu contează dacă partenerii sunt căsătoriți sau nu.
 • Dacă trăiți împreună cu femeia care dă naștere copilului, puteți depune o cerere de adopție. Acest lucru poate avea înainte sau după nașterea copilului.
 • o femeie singură sau un bărbat singur. Puteți începe procedura de adopție dacă ați îngrijit și ați crescut copilul timp de 1 an.

Cererea de adopție nu este posibilă dacă cele două persoane sunt membri ai aceleiași familii. Poate fi vorba de copii, nepoți, părinți, bunici, frați și surori.

Vârsta și calitățile necesare

Părintele adoptiv trebuie să aibă cel puțin 18 de ani și trebuie să fie o diferență de vârstă de cel puțin 18 ani între părintele adoptiv și copil. Puteți adopta un copil doar dacă aveți calitățile sociale și psihologice necesare. Acestea trebuie confirmate printr-o hotărâre a instanței. Copiii în vârstă de 12 ani și mai mari trebuie să-și exprime acordul pentru adopție.

Procedura

Pentru a cere adopția sau pentru recunoașterea acesteia trebuie să depuneți o cerere în instanță. Veți avea nevoie de un avocat.

Procedura constă n mai multe etape și cerințe legale și în general durează între 3 luni și peste un an. Aceasta depinde de complexitatea cazului și, de exemplu, de necesitatea obținerii unor documente din străinătate.

Procedura de adopție a unui copil pe care îl cunoașteți deja (de exemplu: un membru al familiei sau copilul soțului sau soției dumneavoastră) este diferită de procedura de adopție a unui copil pe care nu îl cunoașteți.

Când se aplică legea unei alte țări?

Instanța din Olanda va aplica fie legea olandeză, fie legea unei alte țări pentru a decide dacă adopția este posibilă din punct de vedere legal.

Atunci când ambii parteneri au aceeași naționalitate sau au locul obișnuit de reședință în aceeași țară, se va aplica legea din țara respectivă. De exemplu: dacă dumneavoastră și partenerul sau partenera dumneavoastră sunteți de naționalitate rusă, se va aplica legea din Rusia.

Atunci când unul dintre parteneri sau ambii parteneri sunt de naționalitate olandeză sau au locul obișnuit de reședință în Olanda, se va aplica legea olandeză.

Condițiile din țara de origine a copilului

Fiecare țară de origine impune anumite condiții.

De exemplu:

 • vârsta maximă a părintelui (părinților) adoptiv(i);
 • diferența maximă de vârstă între părinte (părinți) și copil;
 • să se afle într-o relație heterosexuală (un bărbat și o femeie);
 • absența cazierului judiciar;
 • existența unui certificat de sănătate, care uneori trebuie să includă dovada de infertilitate.

Asistența maternală

Asistența maternală este diferită de adopție. Aici, copilul crește tot într-o familie diferită de familia lui biologică./ Cu toate acestea, în acest caz, părinții biologici ai copilului aflat în asistență maternală continuă să se implice și să aibă un cuvânt de spus în deciziile importante.

Asistența maternală este de obicei temporară. Aceasta poate fi pe termen scurt sau pe termen (foarte) lung.

Asistența maternală este o soluție atunci când părinților le este prea dificil să aibă ei înșiși grijă de copilul lor. Acest lucru poate fi necesar din motive sociale sau financiare, sau din motive specifice legate de copil (de exemplu: un copil cu handicap sau cu o tulburare psihiatrică).

Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is.

U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent. U kunt kiezen om een kind uit Nederland of een kind uit een ander land te adopteren.

De adoptiewet is ingewikkeld. Hieronder vindt u wat basisinformatie. Neem voor meer vragen en juridisch advies contact op met een gespecialiseerde organisatie

Een stel en hun geadopteerd kind

Adoptie kan plaatsvinden in Nederland als:

 • de adoptieouder of de persoon die geadopteerd zal worden de Nederlandse nationaliteit heeft, of
 • de gebruikelijke woonplaats van een van deze personen in Nederland is.

Nederlandse wet

Wie kan adopteren?

 • personen die de Nederlandse nationaliteit hebben of van wie de gebruikelijke woonplaats in Nederland is;
 • Man en vrouw, of 2 mannen of 2 vrouwen die samen zijn. U moet voorafgaand aan het verzoek minstens 3 jaar hebben samengeleefd en het kind samen 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Het maakt niet uit of de partners getrouwd zijn.
 • Als u samenleeft met de vrouw die het kind krijgt, kunt u een adoptieverzoek indienen.
 • een man of vrouw alleen. U kunt een procedure starten als u het kind 1 jaar heeft verzorgd en opgevoed.

Een verzoek tot adoptie niet mogelijk als dat wordt ingediend door twee personen die in bepaalde familierechtelijke verhoudingen tot elkaar staan. Dit betreft de gehele opgaande en neergaande lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders etc.) en broers en zusters.

Leeftijd en vereiste kenmerken

De adoptieouder moet minstens 18 jaar oud zijn en er moet een leeftijdsverschil van minstens 18 jaar zijn tussen de adoptieouder en het kind. 
U kunt alleen een kind adopteren als u over de nodige sociale en psychologische kwaliteiten beschikt. Dit moet via een besluit van een rechter bevestigd worden. Een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met de adoptie. 

De procedure

Om adoptie aan te vragen of te laten erkennen dient u een verzoek in bij de rechtbank. U heeft een advocaat nodig.

De procedure bestaat uit verschillende stappen en wettelijke vereisten, en duurt ongeveer 3 maanden tot meer dan 1 jaar. Dat hangt af van de complexiteit van de zaak en of er bijvoorbeeld documenten uit het buitenland nodig zijn.

De procedure voor het adopteren van een kind dat u al kent (bijvoorbeeld een familielid of het kind van uw echtgeno(o)t(e)) verschilt van de procedure voor het adopteren van een kind dat u niet kent.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

De Nederlandse rechter zal ofwel de Nederlandse wet ofwel de wet van een ander land toepassen om te beslissen of adoptie wettelijk mogelijk is.

Wanneer beide partners dezelfde nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in hetzelfde land gelegen is, zal de wet van dat land worden toegepast. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei de Russische nationaliteit hebben, zal de Russische wet worden toegepast.

Wanneer een of beide partners de Nederlandse nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in Nederland is, zal de Nederlandse wet worden toegepast.

Voorwaarden van het land van herkomst van het kind

Elk land van herkomst legt specifieke voorwaarden op.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • maximumleeftijd van de adoptieouder(s);
 • maximaal leeftijdsverschil tussen de ouder(s) en het kind;
 • een heteroseksuele relatie hebben (een man en een vrouw);
 • geen strafblad hebben;
 • over een gezondheidscertificaat beschikken, soms met een bewijs van onvruchtbaarheid.

Pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Ook hier groeit een kind op in een gezin dat niet zijn/haar biologisch gezin is. In dit geval blijven de biologische ouders van het pleegkind echter betrokken en kunnen zij mee belangrijke beslissingen nemen.

Normaal is pleegzorg tijdelijk. De zorg kan voor een korte of (erg) lange termijn zijn.

Pleegzorg kan een oplossing zijn wanneer het voor ouders te moeilijk wordt om zelf voor hun kind te zorgen. Dit kan het gevolg zijn van sociale of financiële redenen, of van specifieke redenen betreffende het kind (bijvoorbeeld een kind met een handicap of een psychische stoornis). 

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Medic de familie
Puteți discuta cu un medic de familie despre orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o trimitere către un medic de specialitate. Refugiații care au primit azil (temporar) își aleg un medic de familie în localitatea de care aparțin. Solicitanții de azil dintr-un centru de solicitanți de azil pot consulta medicul de familie de la centru.
Korrelatie
Dacă doriți să discutați subiecte personale precum relațiile, sentimentele sau sexualitatea dumneavoastră, puteți apela, discuta pe chat sau trimite un mail anonim la Korrelatie.
Adopția
Organizația națională pentru educație, pregătire și îngrijire după adopție.
Juridisch Loket (sprijin legal)
Dacă aveți întrebări despre drepturile dumneavoastră, puteți contacta biroul de asistență juridică (juridisch loket) pentru o consultație (telefonică) gratuită.
Oferirea copilului spre adopție - „camere de copii găsiți”
Într-o „cameră de copii găsiți” (vondelingenkamer), puteți lăsa copilul în mod anonim.
Oferirea copilului spre adopție - Fiom
Doriți să oferiți copilul spre adopție? Sunați Fiom pentru asistență și sfaturi.
088-1264900
Mai mulți profesioniști din domeniul sănătății

Dicționar și traduceri