Dacă sunteți gravidă și nu ați planificat acest lucru, aveți 5 opțiuni. Puteți decide liber ce opțiune doriți să alegeți:

Dacă decideți să păstrați sarcina, puteți:

 • Să păstrați copilul;
  Dacă decideți să păstrați copilul, trebuie să aranjați și să pregătiți o mulțime de lucruri înainte și după nașterea copilului. Faceți programare la o moașă imediat ce este posibil.
 • să oferiți copilul spre adopție:
  Aceasta înseamnă că acel copil va locui permanent la o altă familie. În cazul adopției, copilul primește numele de familie al părinților adoptivi. Nu mai aveți custodia copilului.
 • În Olanda, este posibil să nașteți sub protecția anonimității sau sub un pseudonim. Puteți lăsa copilul, sub protecția anonimității, într-o „cameră de copii găsiți” (vondelingenkamer). Pentru mai multe informații, vizitați fiom.nl.
 • Dacă sunteți însărcinată și nu doriți să aveți copii, puteți face o întrerupere de sarcină - un avort. În Olanda, avortul este permis până la 24 de săptămâni de sarcină. Acest lucru a fost stabilit prin lege, deoarece copilul de până la 24 de săptămâni nu poate supraviețui în afara uterului. În practică, avortul are loc de obicei până la 22 de săptămâni de sarcină. Înainte de a putea face avort, trebuie să fiți consultată de un medic de familie sau de un alt medic, care vă va ajuta să luați o decizie. După această consultație, începe o perioadă obligatorie de 5 zile în care vă puteți gândi la decizia pe care o luați. După această perioadă are loc avortul.

Contracepția

Pentru a evita o sarcină neplanificată, puteți folosi contracepția.

Als u ongepland zwanger bent, heeft u 5 opties. U ben vrij om te kiezen welke optie u kiest:

Als u beslist om de zwangerschap uit te dragen, kunt u:  

 • de baby houden
  Wanneer u er voor kiest  de baby te houden moet u van alles regelen en klaarmaken vóór en ook na de geboorte van uw kind.  Maak zo snel mogelijk een afspraak met een verloskundige.
   
 • Kiezen voor pleegplaatsing 
  Dit betekent dat uw kind (tijdelijk) in een ander gezin gaat wonen. Bij een pleegplaatsing blijft de mogelijkheid van contact tussen u, als ouder, met uw kind bestaan. Voor de wet blijft u de ouder van het kind. 
 • de baby afstaan voor adoptie
  Dit betekent dat uw kind altijd bij een ander gezin gaat wonen. Bij adoptie krijgt het kind de achternaam van de adoptieouders. U heeft geen ouderlijk gezag meer. 
 • In Nederland is het mogelijk om anoniem te bevallen, of onder een pseudoniem. U kunt uw baby anoniem achterlaten in een vondelingenkamer.   
 • Als u zwanger bent en u wil geen baby krijgen, kunt u de zwangerschap beëindigen met een abortus.
  Abortus is in Nederland toegestaan tot 24 weken zwangerschap. Dit staat zo in de wet omdat een kind tot 24 weken niet buiten de baarmoeder kan leven. In de praktijk wordt een abortus meestal tot 22 weken zwangerschap gedaan. Voordat u een abortus kunt laten doen, heeft u een besluitvormingsgesprek met een (huis)arts. Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 5 dagen in. Na deze bedenktijd wordt de abortus uitgevoerd. 

Anticonceptie

Om een ongeplande zwangerschap te voorkomen, kunt u anticonceptie gebruiken. 

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Medic de familie
Puteți discuta cu un medic de familie despre orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o trimitere către un medic de specialitate. Refugiații care au primit azil (temporar) își aleg un medic de familie în localitatea de care aparțin. Solicitanții de azil dintr-un centru de solicitanți de azil pot consulta medicul de familie de la centru.
Servicii de medicină de familie în afara programului de lucru
Puteți apela serviciul de medicină de familie în afara programului de lucru (huisartsenpost) seara sau în weekend. Puteți vizita centrul dacă aveți nevoie de îngrijire de urgență. „De urgență” înseamnă că problema de sănătate nu poate fi amânată până în următoarea zi lucrătoare a medicului dumneavoastră de familie. Atunci când apelați, se ia decizia dacă este necesară vizita dumneavoastră la centrul de medicină de familie în afara orelor de program.
Sense.info
Dacă aveți sub 25 de ani, puteți contacta Sense pentru întrebări despre contracepție, sexualitate și ITS-uri. Puteți face acest lucru prin e-mail, telefon, chat online sau cu o programare la orele de consultații Sense.
Tratarea avortului - Siriz
Informații și sprijin pentru gestionarea consecințelor psihologice ale avortului. Activitatea Siriz se bazează pe credința că încă de la începutul sarcinii fătul are dreptul să se dezvolte și să se nască.
Tratarea avortului - Fiom
Informații și sprijin pentru gestionarea consecințelor psihologice ale avortului. Rețineți: acest site web este disponibil doar în limba olandeză.
Asistența maternală
Asistența maternală este o opțiune dacă sunteți (temporar) în imposibilitatea de a vă îngriji copilul.
Avortul
Puteți face avort dacă aveți o sarcină nedorită și doriți să întrerupeți sarcina.
Adopția
Organizația națională pentru educație, pregătire și îngrijire după adopție.
Oferirea copilului spre adopție - „camere de copii găsiți”
Într-o „cameră de copii găsiți” (vondelingenkamer), puteți lăsa copilul în mod anonim.
Ginecolog
Dacă sunteți însărcinată și ați primit o trimitere, trebuie să mergeți la ginecolog. Moașa sau medicul de familie vă dau o trimitere.
Moașă
Imediat ce aflați că sunteți însărcinată, trebuie să vă faceți programare la o moașă din zona dumneavoastră. Moașa vă oferă asistență și consultanță în timpul sarcinii, nașterii și perioadei de lăuzie.
Mai mulți profesioniști din domeniul sănătății

Dicționar și traduceri