Îngrijire medicală necesară

Toată lumea are dreptul la îngrijire medicală, chiar și persoanele fără permis de ședere. Îngrijirea medicală necesară este îngrijirea necesară și adecvată oferită în Olanda. Astfel, chiar și persoanele fără permis de ședere valabil au acces la îngrijire.

Medisch noodzakelijke zorg

Iedereen heeft recht op gezondheidszorg, ook mensen zonder verblijfsvergunning. Medisch noodzakelijke zorg is zorg die passend is zoals die in Nederland gegeven moet worden. Zo krijgen mensen zonder verblijfsvergunning  ook toegang tot gezondheidszorg.

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor