Avort

Încetarea voită a unei sarcini, de exemplu atunci când sarcina pune în pericol viața femeii sau atunci când femeia nu își dorește sarcina. În cazul în care femeia nu își dorește sarcina, avortul este permis până la 12 săptămâni după fecundare în majoritatea țărilor europene.

Abortus

Bewust afbreken van de zwangerschap. Bijvoorbeeld als de zwangerschap het leven van de vrouw bedreigt of als de vrouw de zwangerschap niet wil. Als de vrouw de zwangerschap niet wil, is abortus in de meeste Europese landen toegelaten tot 12 weken na de bevruchting.

Termen standard: Abortus
Neutru : Zwangerschapsafbreking, zwangerschapsonderbreking, zwangerschapsbeëindiging

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor