Infidelitate

A avea contacte sexuale cu alte persoane, contrar înțelegerii cu partenerul. Infidelitatea este definită diferit în fiecare relație. Fiecare cuplu decide care sunt contactele permise și care sunt cele nepermise.

Ontrouw

Seksueel contact hebben met anderen, tegen de afspraken met uw partner. Ontrouw is in elke relatie anders gedefinieerd. Elk koppel bepaalt zelf welke contacten wel en niet kunnen.

Termen standard: Ontrouw
Neutru : Overspel

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor