Obligația de confidențialitate

Obligația de confidențialitate înseamnă obligația de a păstra secretul privind faptele și informațiile în legătură cu o anumită persoană. Medicul de familie și orice alt medic are obligația de confidențialitate.

Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van iemand. Een (huis)arts heeft beroepsgeheim. 

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor