Orientarea sexuală

Senzație de atracție sexuală și emoțională față de o altă persoană. Această persoană poate fi de sex opus (heterosexualitate) sau de același sex (homosexualitate). O persoană care este bisexuală se simte atrasă de persoane de ambele sexe.

Seksuele oriëntatie

Zich seksueel en emotioneel aangetrokken voelen tot een andere persoon. Dit kan een persoon van het andere geslacht (heteroseksualiteit) of van hetzelfde geslacht (homoseksualiteit) zijn. Wie biseksueel is voelt zich aangetrokken tot beide geslachten.

Termen standard: Seksuele oriëntatie
Neutru : Seksuele geaardheid, seksuele voorkeur

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor