Tratament

Îngrijire și/sau monitorizare de către o persoană cu pregătire profesională de specialitate. Tratamentul poate fi acordat cu sau fără administrarea de medicamente.

Behandeling

Verzorging en/of opvolging door een professioneel opgeleid persoon. Een behandeling kan worden gegeven met of zonder medicijnen.

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor