Haddii muddadaada dhiiga caadada uu daah yahay, waxaad yeelan kartaa uur. Waxaad samayn kartaa baadhitaanka uurka si aad u ragto haddii aad uur leedahay. Waxaad ka iibsan kartaa baadhitaanka uurka xaga subarmaarkadka, farmasiilaha ama faramasiiga. Tani waa baadhitaanka kaadida. Natiijooyinka saxda ah, waa shayga u fiican in la sameeyo baadhitaanka ka dib muddada dhiigaaga caadada markay daahday ilaa dhowr maalmood.

Baadhitaanka kaadida

U samee baadhitaanka qaabka soo socda:

  • Geli baadhitaanka kaadidaada.
  • Si gudub ah u dhig baadhitaanka.
  • Sug ilaa 5 daqiiqo wixii natiijada ah. Waxay ka muuqan doontaa shaashada baadhitaanka.
  • Haddii baadhitaanku uu wanaagsanyahay, la xidhiidh ummulisada halka aad ku nooshahay.
Baadhitaanka kaadida
Gabadh suuli ku fadhida oo ku haysata gacanta dhexda lugahooda. Yoolku waa gacanta u dhexaysa lugaheeda.
Gabadh suuli ku fadhida oo ku haysata gacanta dhexda lugahooda. Yoolku waa gacanta u dhexaysa lugaheeda.
Waxaad toos ugu kaaji kartaa caarada baadhitaanka uurka.
Waxaad toos ugu kaaji kartaa caarada baadhitaanka uurka.
Ama waxaad hayn kartaa caarada baadhitaanka uurka weel nadiif ah oo leh qayb kaadidaada ah.
Ama waxaad hayn kartaa caarada baadhitaanka uurka weel nadiif ah oo leh qayb kaadidaada ah.
Si gudub ah u dhig baadhitaanka.
Si gudub ah u dhig baadhitaanka.
Sug ilaa 5 daqiiqo wixii natiijada ah. Waxay ka muuqan doontaa shaashada baadhitaanka. Uur ayaad leedahay keliya haddii calaamadu ay ka muuqato labbada daaqadood ee badhitaanka.
Sug ilaa 5 daqiiqo wixii natiijada ah. Waxay ka muuqan doontaa shaashada baadhitaanka. Uur ayaad leedahay keliya haddii calaamadu ay ka muuqato labbada daaqadood ee badhitaanka.

Astaamaha uurka

Haweenka qaarkood waxay leeyihiin astaamaha uurka u horeeya goor hore oo uurka ah.

Qiimaha baadhitaanka uurka

Baadhitaanka uurka aad iibsan karto naftaadu (baadhitaanka uurka) kharashyada udhexeeya € 5 iyo € 15. Waxaa jira summado kala duwan baadhitaanka ah. Waxaad dooran kartaa ka uu yahay nooca baadhitaanka adiga kuu wanaagsan

Waa maxay qiimaheedu?

Uuraysashada

Als uw volgende menstruatie uitblijft, kunt u zwanger zijn.

U kunt een zwangerschapstest doen om te weten of u zwanger bent of niet.

 

Urinetest

U kunt een zwangerschapstest kopen in de supermarkt, drogisterij of apotheek. Dit is een urinetest. De test meet in uw urine of u zwanger bent. 

Doe de test als volgt: 

  • Steek de test in uw urine.
  • Leg de test horizontaal neer.
  • Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test.
  • Als de test positief is, neem dan contact op met een verloskundige bij u in de buurt. 
Urinetest
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een schoon potje met een beetje van uw urine stoppen.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een schoon potje met een beetje van uw urine stoppen.
Leg de test horizontaal neer.
Leg de test horizontaal neer.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.

Symptomen van zwangerschap

Sommige vrouwen ervaren de eerste symptomen van de zwangerschap vroeg in de zwangerschap.

Prijs van een zwangerschapstest

Een zwangerschapstest die u zelf kunt kopen (urinetest) kost tussen € 5 en € 15. Er zijn testen van verschillende merken. U kunt kiezen welke test voor u het beste is.  

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh