Ummulida

Calaamadaha ummulida soo socota waxay noqon kartaa kuwa soo socda:

La xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka, haddii aad leedahay ama wax badan oo calaamadahan ah, ama haddii aad werwersantahay.

Calaamada ummulida soo socota: waxaad lumisaa in yar oo dhiig ah.
Calaamada ummulida soo socota: waxaad lumisaa in yar oo dhiig ah.
Calaamada ummulida soo socota: luminta daboolka dheecaanka.
Calaamada ummulida soo socota: luminta daboolka dheecaanka.
Calaamada ummulida soo socota:luminta dheecaanka amniyootik.
Calaamada ummulida soo socota:luminta dheecaanka amniyootik.
Calaamada ummulida soo socota: isku soo ururka caadiga ah ee muruqyada ilma galeenka.
Calaamada ummulida soo socota: isku soo ururka caadiga ah ee muruqyada ilma galeenka.

Ku qalida ilmaha laga soo saarayo

Qaliinka uurka macnaheedu waxa weeye ilmahu waxa uu ku dhashay qaaliinka la qalay gidaarka caloosha. Waxaa jira asbaabo caafimaad oo kala duwan oo qaliinka uurka ah.

Xaalada qorshaysanqaliinka uurka : dhakhtarka haweenka iyo adigu waxaad wada jir u gaadhi kartaan go'aan ku saabsan maalinta aad ummuli doonto.

Dhakhtar samaynaya qaliinka uurka.

Uuraysashada

Natuurlijke bevalling

De signalen van een natuurlijke bevalling kunnen zijn:

  • U verliest een beetje bloed;
  • U verliest een slijmprop; 
  • U verliest vruchtwater
  • U heeft regelmatig weeën. 

Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog wanneer u 1 of meerdere van deze signalen heeft of als u zich zorgen maakt. 

Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: u verliest vruchtwater.
Signaal van een naderende bevalling: u verliest vruchtwater.
Signaal van een naderende bevalling: regelmatige weeën.
Signaal van een naderende bevalling: regelmatige weeën.

Natuurlijke bevalling

Bij een natuurlijke bevalling wordt de baby via de vagina geboren. 

De baby wordt op een natuurlijke manier thuis geboren

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt de baby met een operatie via de buikwand geboren. Er zijn diverse medische redenen voor een keizersnede.

Bij een geplande keizersnede spreekt de gynaecoloog samen met u af wanneer u bevalt. 

Dokter voert een keizersnede uit.

Zwanger in Nederland; naar de verloskundige

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh