Inuu qaadsiiyo cudur

In loo gudbiyo cudur (caabuq) qof, tusaale ahaan iyaddoo galmada la marinayo.

Besmetten

Een ziekte (infectie) doorgeven aan iemand anders. Bijvoorbeeld door seksueel contact.

Standard term: Besmetten
Neutral term: Infecteren

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh