Dhakhtar ka siinaya bukaan mudditaanka ka hortagga uurka gacanta.

Mudditaanka xakamaynta uurka

Ku muddista shay ahhormoono gacanta ama badhida si looga hortaggo uurka (qaabka ka hortagga uurka). Ka dib muddista haweenaydu ma uuraysan karto ilaa 3 bilood. Kalkaalisada, dhakhtarka amadhakhtarka haweenka ayaa bixiya mudniinka.

Prikpil

Injectie met een hormoon in de arm of bil om zwangerschap te voorkomen (anticonceptie). Na een injectie met de prikpil kan een vrouw 3 maanden niet zwanger worden. Een verpleegkundige, dokter of gynaecoloog geeft de injectie.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh