Sii daynta

Dheecaanka ka baxaya jidhka, tusaale, ka baxaya siilka, guska, futada. Wakhtiyada qaarkood waxaad leedahay dheecaan badan ama dheecaan leh ur qadhmuun. Tan waxaa sababi kara caabuq.

Afscheiding

Vocht dat uit het lichaam komt, bijvoorbeeld uit de vagina, penis of anus. Soms heeft u heel veel afscheiding of afscheiding die onaangenaam ruikt. Dit kan het gevolg zijn van een infectie.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh