Dhakhtar ka tallaalaya haweenay gacanta sare

Tallaal

Dawada uu ku mudday dhakhtar amakalkaaliso. Tallaalku waxa uu kaa ilaaliyaa adiga inaad qaado qayb ka mid ah caabuqyada, sidaHPV ama cagaarshowga B

Vaccin

Medicijn dat de dokter of verpleegkundige inspuit. Een vaccin voorkomt dat u bepaalde infecties krijgt, zoals HPV of hepatitis B.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh