Haddii aad hayso su'aalo ku saabsan noloshaada galmada ama xidhiidhka, ama haddii aad qabto dhibaato, waxaad la hadli kartaa xirfad yaqaano caafimaad oo kala duwan. Waxaad had iyo jeer u tagtaa dhakhtarkaag guud marka koowaad. Haddii ay lama huraan tahay, xirfad yaqaanka caafimaad waxa uu kuu gudbin karaa adiga dhakhtar takhasus leh, tusaale dhakhtarka haweenka, ummuliso, (galmada) daaweeyaha ama dhakhtarka cilmi nafsiga.

Dhakhtarka cilmi nafsigu/ dhakhtarka dhimirka waxay kaa caawin karaan adiga haddii aad la dhibtoonayso walbahaar, aad la nooshahay HIV ama aad qabto dhibaatooyinka xidhiidhka.

Haweenay dhakhtar la hadlaysa

Maxaa lagala hadlaa xirfad yaqaanka caafimaadka?

Waxaad kala hadli kartaa xirfad yaqaanka caafimaadka wax ku saabsan arrin kasta oo kalgacal. Tusaale ahaan:

Sida loola xirfad yaqaanka caafimaadka

Haddii aad doonayso inaad la hadasho xirfad yaqaanka caafimaadka tilmaamahan waxay noqon karaan diyaar:

 • Ka feker dhibaatada ama su'aasha aad rabto inaad ka hadasho.
 • Ka feker waxaad ka doonayso xirfad yaqaanka caafimaad. Tusaale ahaan: ma doonaysaa talo. baadhitaanka STI ama u gudbinta khabiirkta?
 • Caddee haddii mowduuca uu adag yahay adigu inaad ka hadasho.
 • Sharax dhibaatadaada ama su'aasha sida gaarka ah ee suuragalka ah. Tusaale ahaan: "ma awoodo inaad helo kacsi."
 • Ka feker klemaddah aad isticmaali doonto. Qaamuuska erayda websaydka wuu caawin karaa,
 • Waxaad qaadan kartaa qof aad ku kalnsoontahay, markaas isaga/ iyaddu wuu ku caawin karaa.

Inta badan way adagtahay in lagala hadlo mowduucyada kalgacalka xirfad yaqaankacaawimaad, laakiin tani waa qayb ka mid ah shaqadooda. Way yaqaanaan mowduuyadan.

Nin la hadlaya xirfad yaqaanka caafimaadka.

Gaar ahaanshaha

Gaar ahaanshahaaga waa la ilaaliya amarka aad la hadasho xirfad yaqaanka caafimaadka. Xirfad yaqaanadu ma wadaagi karaan macluumaadka aa du sheegto.

Xirfad yaqaanka caafimaadku ma waadi karo macluumaadka aa du sheegto isaga /iyadda.

Als u vragen heeft over uw seksleven of relatie of als u een probleem heeft, kunt u met verschillende zorgverleners praten, zoals een dokterverpleegkundigegynaecoloog, verloskundige, seksuoloog, therapeut, psycholoog. U gaat altijd eerst naar uw huisarts

Indien nodig kan de zorgverlener u doorverwijzen naar een specialist. Een psycholoog/psychotherapeut kan u helpen als u kampt met een depressie, leeft met hiv, relatieproblemen heeft …
 

Een vrouw praat met een dokter

Waarover kunt u praten met een zorgverlener?

U kunt bijna elk intiem onderwerp bespreken met een zorgverlener. Voorbeelden hiervan zijn:

Hoe praten met een zorgverlener?

Als u met een zorgverlener wilt praten, kunnen de volgende tips handig zijn:

 • Denk na over het probleem of de vraag die u wilt bespreken.
 • Denk na over wat u wilt van de zorgverlener. Wilt u advies, een soa-test, een doorverwijzing naar een specialist…
 • Laat het duidelijk merken als het u moeilijk vindt om over het onderwerp te praten.
 • Beschrijf het probleem of de vraag zo specifiek mogelijk. Bijvoorbeeld: "Ik kan geen erectie krijgen."
 • Denk na over welke woorden u zult gebruiken. Het woordenboek op deze website kan u hierbij helpen.
 • U kunt iemand die u vertrouwt meenemen zodat hij/zij u kan helpen.

Vaak lijkt het moeilijk om met een zorgverlener over een intiem onderwerp te praten, maar vergeet niet dat dit een deel uitmaakt van hun takenpakket. Zij zijn erg vertrouwd met deze onderwerpen.

Man praat met een zorgverlener.

Privacy

Uw privacy wordt altijd gerespecteerd wanneer u met een zorgverlener praat. Professionele zorgverleners mogen de informatie die u hen vertelt niet delen met anderen.

Een zorgverlener mag de informatie die u hem/haar vertelt niet delen met anderen.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Khabiirka galmada
Waxaad booqan kartaa dhakhtarka galmada wixii caawimo dhibaatooyinka galmada ah. Tan wax kharashka kama bixiso xidhmada caymiska caafimaadka (basisverzekering). Waxaa laga yaabaa in lacagta la magdhabo haddii aad leedahay caymis dheeraad ah.
STI Aids the Netherlands(Soa Aids Nederland)
Haddii aad u malaynayso inaad qabto STI, waa muhiim in lagu baadhaa. Liiska cinwaanada baadhitaanada STI iyo tallaalada.
Sense.info
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh