Dadka qaarkood waxay u leeyihiin roomaantig iyo/ dareen galmo dadka ay isku mid yihiin xaga sinjiga. Labbadaba haweenka iyo ragaba waxay noqon karaan khaniis. Raga ay soo jiitaan raga kale waxaa loogu yeedhaa khaniis; haweenka ay soo jiitaan haweenka kale waxaa loogu yeedhaa khaniisado ama khaniisado Dadka qaar waxaa soo jiita labbadaba raga iyo haweenka. Waxaa loogu yeedhaa labba sinjiile.

Qof waxa uu noqon karaa khaniis isaga oo aan doonay inuu la sameeyo galmo ama xidhiidh qof kale oo ay isku sinji yihiin.

2 nin oo isku ahaaday

Raga qaarkood keliya waxa leeyihiin dareenka khaniisnimada muddo kooban oo noloshooda ah.

Dadku waxay dooran karaan haddii ay nafahooda ugu yeedhaan khaniis, khaniisad ama labba sinjiile. Tusaale ahaan, raga qaarkood waxay galmo la sameeyaan raga, laakiin isugu yeedhaan nafahooda khaniis.

Sababtee dadku khaniis u noqdaa?

Lama garanayo sababta qofka ay u soo jiidato hal sinji ama mid kal, ama labbada sinjiba. Si kastaba ha ahaatee, ma garanayno taas:

  • inaad khaniis noqotaa maaha doorasho. Waxay u timaadaa si dabiici ah.
  • khaniisnimadu waxay ka dhacdaa wadama oo dhan iyo dhaqamada. Gudaha Yurub, takoorka khaniisiinta waxa mamnuucay sharciga. Waxa mamnuucay sharciga in dadka loola dhaqmo si gooni ah oo la faquuqo ama la saaro xayiraada iyaga sababtoo ah khaniisnimadaa.

Ma cadda haddii khaniisnimad la kala dhaxlo. Doorka uu ciyaaro qofka korinayaa sidoo kale si dhab ah looma ogga.

U sheegida kuwa kale inaad tahay qof khaniis ah.

Rag iyo haween badan waxay dareenkooda ku hayaan gaar. Kuwa kale waxay u sheegaan qoyskooda iyo saaxiibada inay yihiin khaniis ama labba sinjiile oo waxay ugu noolaadaan khaniisnimadooda si furan.

U sheegida qof inaad tahay khaniis ama labba sinjiile inta badan ma fududa oo waxay qaadataa dhiiranaan badan. Raga iyo haweenka khaniiska ama labba sinjiilaha waxay u baahanyihiin wakhti ay ku aqbalaan inay soo jiidato dadka ay isku sinjiga yihiin.

Waxay u noqon kartaa nefis dadka kale. Waa inaadan qarin in dheeraad ah. Marka koowaad lahadal dadka aad u malaynayso inay kuu aqbali doonaan sidaas tahay. Iska jir falcelin ugu horaysa had iyo jeer ma wanaagsana.

Waa inaadan u sheegin dadka oo dhan inaad tahay khaniis. Haddii aad u malaynayso inaanay badbaado ahayn inaad u sheegto kuwa kale, ka dib waa inaadan samayn.

La kullanka khaniisiint akale, khaniisadaha ee dadka labba sinjiilaha ah.

Waxay yihiin ururo gaar ah iyo meelo lagu kulmo halka aad ku baran karto khaniisiin kale, khaniisado ee dadka labbada sinjiilaha ah.

Khaniisnimada iyo sharciga

Gudaha Yurub, takoorka sababta u ah qaabka galmo waxaa mamnuucay sharciga. Waxa mamnuucay sharciga in dadka loola dhaqmo si gooni ah oo la faquuqo ama la saaro xayiraada iyaga sababtoo ah sifooyinka gaarka ah ee sharcigu ilaaliyo. Khaniisnimada ama galmada beddelida sinjiga waxaa ilaaliya sifooyinka. Waa mamnuuc in la takooro qof iyaddoo ku salaysan, tusaale ahaan, codsiga shaqada, xaga shaqada, gudaha waxbarashadda, iyo marka la kiraysanayo guri.

Guurka

Dadka isku sinjiga ah way yeelan karaan xidhiidh. Gudaha Netherlands, sidoo kale way is guursan karaan waxay samaystaan lamaananimodiwaan gashan.

2 nin oo isku guursanaya hoolka magaalada

Waalidnimo

Gudaha Netherlands, 2 rag, ama 2 haweena si wada jir ah waxay ugu noqon karaan waali ilmo. Sidoo kale way korsan karaan ilmo Korsashada ilmahu macnaheedu waxa weeye inaad noqoto waalid sharci ah ee ilmaha aanad dhalin. Uma baahnid inaad guursato si aad u korsado ilmo. Waxaad sidoo kale korsan kartaa ilmo haddii aad wada nooshihiin

Lamaanaha khaniisadaha ah waxay sidoo kale ku dhali karaan carruur dhexda daawaynta bacriminta wadata shahwada ka timid qof ku deeqa ah.

Haweenka khaniisiinta oo wata carruurtooda

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet bekend waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het is natuurlijk. 
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies bekend.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze op personen van hetzelfde geslacht vallen.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In Nederland kunnen zij ook trouwen of geregistreerd partnerschap aangaan. 

2 mannen trouwen in een stadhuis

Ouderschap

In Nederland kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U hoeft niet getrouwd te zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische stellen kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor. 

Lesbische vrouwen met hun kinderen

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Korrelatie
Haddii aad doonayso inaad ka hadasho mowduucyada sida xidhiidhada, dareemadaada ama galmada, waxaad wici kartaa, qoraal onalyn ah kula hadli ama boosta ku soo dir addoo magacaaga qarinaya Korrelatie.
Goobta
Goobta khaniisadaha, khaniisiinta, labba sinjiilayaasha iyo qofka sinjigiisa beddela. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, waxaad ka waydiin kartaa iimayl ahaan, qoraal onlayn ahaan ah ama telefoonka.
Mushakal
Macluumaadka, taageerada iyo hawlaha bulshada ee LGBT dadka ah ee ku jira xarumaha magan galya doonka.
Nin ilaa nin
Websaydka raga u galmooda raga. Websaydkan waxay haysaa macluumaadka ku saabsan ka baadhida STIyada ama HIV
Basaliga ku jira Buluugu
Goobta xidhiidhka booliska ee khaniisada, khaniisinta iyo kuwa sinjigooda beddelay.
Sense.info
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Poz & Proud
Ururka raga khaniiska ah ee qaba HIV
Xafiisyada ku lidka ah takoorka
Haddii aad dareento in lagu takooray, waxaad uga warbixin kartaa xafiiska ku lidka ah takoorka.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh