Xidhiidhka caadi ahaan waxa uu muujiyaa xidhiidhka iyo kalagacalka u dhexeeya labba qof (ama wakhtiyada qaarkood ka badan). Waxa kalgacalku ka dhigan yahay waa uu kala duwan yahay xidhiidh kasta.

Ma jiraan qeexitaan guud oo xidhidhka wanaagsan ah.

dadku waxay haysan karaan noocyo xidhiidho iyo qaab nololeedyo kala duwan. Tusaale ahaan:

Xidhiidhka waxa uu noqon karaa isku darka noocyadan xidhiidhada ah iyo qaababka nolosha oo waxa uu u horumari karaa hal nooc oo xidhiidh ah ilaa mid kale.

Waxaad dooran kartaa ka uu yahay nooca xidhiidhka adiga kugu habboon. Haddii aad xidhiidh ku jirto, adiga iyolamaanahaagu waxaad kartaan inaad ka wada hadashaan wax ku saabsan dareenkiina iyo filashooyinka. Soo hela wada jir ahaan waxa labbadiina ku habboon.

Jacaylka iyo galmada gudaha xidhiidhka

Xidhiidhada qaarkood waxay ku salaysanyihiin jacayl dhexda lamaanayaasha, xidhiidhada kale kuma salaysna. Xaaladaha qaarkood jacaylku waxa uu ka dhex kobci karaa xidhiidhka. Dareenka jacaylka sidoo kale way isbeddeli karaan muddo ka dib.

Xidhiidhku waxa uu noqon karaa mid galmo, laakiin waa inaanu noqon. Adiga iyo lamaanahaagu waxaad go'aamisaan haddii, marka iyo sida aad isugu galmoonaysaan. Ku khasbida qof in xidhiidh galmo lala sameeyo waxaa loogu yeedhaa dagaalka lamaanaha. Waxa mamnuucay sharciga.

Haddii aad la samayso galmo aan ilaashanayn lamaanayaal kala duwan, waxaad ku gelaysaa khatar kordhaysa oo ahSTI. Isticmaal kondhom si aad naftaad au ilaaliso iyo lamaanahaaga.

Ka dhigida xidhiidhka mid shaqeeya

Xidhiidhka waa uu isbeddeli karaa muddo kadib. Wada hadalku inta badan aad ayay muhiim ugu yahay xidhiidhka. Caadi ahaan waa lama huraan in wakhti la geliyo iyo tamar xidhiidhkaaga si looga dhigo mid shaqeeya.

Helida waxyaabaha aad wadaagtaan inta badan waxay caawisaa labbada lamaane si ay u dareemaan wanaag ku saabsan xidhiidhkooda.

Dadka sidoo kale waxay dhex mari karto mushkilado iyo dhibaatooyin gudaha xidhoodhkooda. Xalilka dhibaatada si wada jir ah waxay kaa dhigta inaad ddareento kuwa isku soo dhawaanaya. Waydiiso caawimada xirfad yaqaanka haddii aydaan wada xalili karin. Wakhtiyada qaarkood dhibaatooyinka lama xalili karo, oo xidhiidhku wuu dhammaadaa.

Een relatie drukt meestal de band en intimiteit uit tussen twee (of soms meer) mensen. Wat intimiteit betekent, is in elke relatie anders.

Er bestaat geen algemene definitie van een goede relatie.

Mensen kunnen verschillende soorten relaties en levenswijzen hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

Een relatie kan een combinatie zijn van deze soorten relaties en levenswijzen, en kan veranderen van de ene naar de andere soort.

U kunt kiezen welke soort relatie voor u het best is. In een relatie kunt u met uw partner praten over gevoelens en verwachtingen. Zoek samen naar wat het beste bij jullie beiden past.

Liefde en seks in een relatie

Sommige relaties zijn gebaseerd op liefde tussen beide partners, en andere zijn dat dan weer niet. In sommige gevallen kan liefde groeien binnen een relatie. Het gevoel van liefde kan mettertijd ook veranderen.

Een relatie kan seksueel zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. U en uw partner beslissen zelf of, wanneer en hoe u seks heeft. Iemand binnen een relatie dwingen om seks te hebben, wordt partnergeweld genoemd. Dit is strafbaar.

Als u onbeschermde seks heeft met verschillende partners, kunt u een groter risico lopen op soa's. Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen.

Een relatie doen werken

Relaties kunnen in de loop der tijd veranderen. In een relatie is het vaak belangrijk om met elkaar te praten. Meestal is het nodig om tijd en energie in de relatie te investeren om die te doen werken.

Zoeken naar wat ze gemeenschappelijk hebben, helpt beide partners vaak een positief gevoel te krijgen over de relatie.

Mensen kunnen ook moeilijkheden of problemen ervaren in een relatie. Samen een probleem oplossen kan u dichter bij uw partner brengen. Zoek professionele hulp als u er niet samen uit komt. Soms kunnen de problemen niet opgelost worden, wat het einde van de relatie betekent.

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh