Galmo

Dadka badankoodu waxay ku dhashaadan galmada jidhka. Waxay u dhashaan sidii nin ama naag.

Dadka qaarkood waxay dareemaan inay leeyihiin sinjiga kale. Waxay ku dhashaan jidhka haweenay laakiin waxay dareemaan wax badan sida nin, ama qaab sida kale haddii loo dhigo. Ama waxay yar dareemi karaan labbadaba. Tan waxaa loogu yeedhaa kala duwanaanshaha sinjiga ama sinji wareeg.

Dadka qaar waxay leeyihii sifooyinka labbadaba lab ama sinji dhedig. Tan waxaa loogu yeedhaa labeebnimo.

Sinjiga iyo doorarka sinjiga

Raga iyo haweenka sidoo kale waxay ku leeyihiin doorar gudaha bulshadda. Kuwan waxaa loogu yeedhaa doorarka sinjiga. Sinjigu waxa uu tixraacaa dhammaan filashooyinka qoyska ama bulshadda haysto sida ninka ama haweenaydu laga filayo inayu dhaqmaan.

Sinjigu waxa uu jawaabo ka bixiyaa su'aalo sida:

  • Sidee ninka ama haweenaydu u eekaanayaa?
  • Sidee ninka ama haweenaydu u dhaqmaysaa?
  • Maxaa caadi u ah ninka ama naagta?
  • Dhaqankee ayaa laga aqbali karaa ama aan laga aqbali karan ninka ama haweenayda?

Doorarkan iyo filashooyinka waxay ku kala duwanyihiin dhexda dhaqanada iyo bulshooyinka. Waxaad soo gudbiya waalidka iyo bulshadda. Doorarkan iyo filashooyinka way isbeddelaan muddo ka dib oo waxay noqonayaan kuwa aad u kala duwan.

Xidhiidhada dhexdooda sidoo kale, raga iyo haweenku waxay leeyihiin doorar kala duwan. Doorarka raga iyo haweenku waa ahmiyada sidman.

Qaabka galmada

Dadkau waxay yeelan karaan qaabab galmo oo kala duwan. Shaqaalaha kuwan galmada tooska ah leh (dareemaya soo jiidashada dadka sinjiga aan la midka ahayn), khaniis nimada (dareemaya soo jidaashada dadka la sinjig ah) ama sinji laawe (dareemaya soo jiidashada labbada sinji). Qaabka galmada qofka way isbeddeli kartaa muddada/ nolosheeda.

Geslacht

De meeste mensen worden met één biologisch geslacht geboren. Ze worden geboren als man of als vrouw.

Sommige mensen voelen dat ze tot het andere geslacht behoren. Ze zijn geboren met het lichaam van een vrouw maar voelen zich meer man, of omgekeerd. Of ze voelen zich zowel man als vrouw. Dit wordt genderdiversiteit of transgender genoemd.

Sommige mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Dit wordt interseksualiteit genoemd.

Gender en genderrollen

Mannen en vrouwen hebben rollen in onze samenleving. Deze worden genderrollen genoemd. Het gender verwijst naar de verwachtingen die een familie of gemeenschap heeft van hoe een man en vrouw zich moeten gedragen.

Gender biedt antwoorden op vragen als:

  • Hoe moet een man of vrouw eruitzien?
  • Hoe moet een man of vrouw zich gedragen?
  • Wat is typisch mannelijk of vrouwelijk?
  • Welk gedrag is al dan niet aanvaardbaar voor een man of vrouw?

Deze rollen en verwachtingen verschillen afhankelijk van de cultuur en samenleving. Ze worden doorgegeven van ouders op kinderen en via de samenleving. De rollen en verwachtingen wijzigen in de loop der jaren en worden steeds meer divers.

Ook in relaties hebben mannen en vrouwen verschillende rollen. De rollen van mannen en vrouwen zijn even belangrijk.

Seksuele oriëntatie

Mensen kunnen verschillen in seksuele oriëntatie. Voorbeelden hiervan zijn heteroseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht), homoseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht) of biseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot beide geslachten). Iemands seksuele geaardheid kan in de loop van zijn/haar leven veranderen.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh