Xadadkaaga waxay kuu sheegaan karaan waxaad aqbali karto xidhiidhka ama la xidhiidhka qof ka baxsan xidhiidhka. Qof ka soo gudbo xadadkaaga maaha wax ixtiraam leh. Daacadnimadaadii waa la dhaawici karaa.

Xaalada waxauu noqon karaa wax ku saabsan arrimo kala duwan oo xidhiidhka ah. Tusaale ahaan:

Qof xadadkiisu waa laga soo tallaabay marka isaga/iyada aanay aqbalin waxa dhacaya iyo qaabka ay u dhacayso.

Si loo tixgeliyo xadadka, labbada lamaane:

 • waa inay aqbalaan waxa dhacaya
 • waa inaanay isticmaali ama dareemin cadaadis;
 • waa inay noqdaan lamaanayaal siman (mid waa inaanu ka awood badan ka kale).
Ninka iyo haweenaydu waxay labbaduba aqbalaan inay isku galmoodaan

Ku dheh "maya"

Haddii aad dareento in xadadkaaga laga soo gudbay, dheh "maya". Lamaanahaagu waa inuu tixgeliyaa doorashadaada. La hadal lamaanahaaga ku saabsan waxa aad doonayso iyo sida aa dareento:

 • Aad u caddow:
 • Istaag ama si quman isku taag oo eeg indhaha lamaanahaaga.
 • Sharax sababta aad u tidhi "maya".
 • Haddii ay lama huraantahay, ku celi fariintaada.
 • Ha dareemin fal dambiyeed.
 • Ha samayn ballamo aanad ilaalin karin.
Inan ku odhanaysa "maya" wiil.

Ku dheh "maya" way adagtahay, laakiin waa qaabka loola xidhiidho lamaanahaaga waxay yihiin xadadkaagu. Xadadkaagu waa inay u cadadaan lamaanahaaga. Haddii "maya" aanu lamaanahaagu aqbalin, hel caawimo xirfad yaqaan ama qof kala tasho adiga kuu dhow.

Waxaad ka baqan kartaa inaad waydo lamaanahaaga. Go'aan ka gaadh lamaanahaagu adiga ayuu kuu fiicanayahay, haddii isaga /iyaddu uu ku sii wado inuu kugu khasbo samaynta waxyaabaha aadan doonayn inaad samayso.

Dhaqanka galmada ee xun

Marka xoog laguugu qanciyo inaad samayso shay ama hanjabaad, tan waxaa loo yaqaanaa khasbid. Marka uu jiro khasab, xadadkaaga lama tixgelinayo. Haddii lagugu khasbo noocyo gaar ah oo falal galmo ah (tusaale ahaan: galmo, dhunkasho, taabasho, faallooyinka galmada, shaqo galmo) tan waxaa loogu yeedhaa dhaqanka xad gudubka galmada ama xad gudubka galmada.

Tixgelinta mid kasta xad kiisu waa muhiim. Xad gudubku waxa uu sababi karaa dhibaatooyinka nafsiga iyo caafimaadka ah, Taa ka sakow, dhaqanka xadgudubka galmada iyo qaababka kale ee dagaalka lamaanaha waxa mamnuucay sharciga.

Haddii ay dhibaato kaa haysato ku qancinta lamaanahaaga inaad isku galmootaan, isku day inaad ka wada hadashaan. Galmadu way ka badan tahay uu in la isku galmoodo. Inaad jidh ahaan isku soo dhowaataan si siman ayay ugu muhiim u tahay fayo qabkiina iyo xidhiidhkiina.

Xad gudubka galmadu waxa uu sidoo kale dhici karaa meel ka baxsan xidhiidhka tusaale ahaan qaraabada, macaariifta iyo lamaanayaashii hore.

Raadinaya caawimo

Haddii aad la kulanto dhaqan xad gudubka galmo ah ama dagaalka lamaanaha oo kale, raadi caawimo:

La xidhiidh booliska haddii aad doonayso inaad ka warbixiso qof wixii ah dhaqanka xad gudubka galmada ama nooc kale oo dagaalka lamaanaha ah.

Uw grenzen geven aan wat voor u wel en niet aanvaardbaar is in een relatie of in een contact met iemand buiten uw relatie. Als iemand uw grenzen overschrijdt, getuigt dit van weinig respect. Uw integriteit kan hierdoor worden aangetast.

Het kan om heel wat verschillende situaties gaan. Bijvoorbeeld:

Iemands grenzen worden overschreden wanneer hij/zij niet akkoord gaat met wat er gebeurt en de manier waarop het gebeurt.

Om elkaars grenzen in een relatie te respecteren, moeten beide partners:

 • akkoord gaan met wat er gebeurt;
 • ervoor zorgen dat zij geen druk uitoefenen of voelen;
 • gelijke partners zijn (de ene mag geen macht uitoefenen over de andere).
Een man en een vrouw stemmen beiden in om seks te hebben.

Nee zeggen

Als u het gevoel heeft dat uw grenzen overschreden worden, zeg dan 'nee'. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over wat u wilt en hoe u zich voelt:

 • Wees erg duidelijk.
 • Sta of zit rechtop en kijk uw partner in de ogen.
 • Leg uit waarom u 'nee' zegt.
 • Herhaal indien nodig uw boodschap.
 • Voel u niet schuldig.
 • Maak geen beloften die u niet kunt houden.
Een meisje zegt nee tegen een jongen.

Nee zeggen is moeilijk, maar het is een manier om uw partner te vertellen wat uw grenzen zijn. Uw partner moet duidelijk weten wat uw grenzen zijn. Als uw partner geen nee aanvaardt, zoek professionele hulp of neem een goede vriend of vriendin in vertrouwen.

Misschien bent u bang om uw partner te verliezen. Als hij/zij u echter blijft dwingen om dingen te doen die u niet wilt, moet u erover nadenken of uw partner wel goed is voor u.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Wanneer iemand kracht of bedreigingen gebruikt om u iets te laten doen, wordt dit dwang genoemd. Wanneer er sprake is van dwang, worden uw grenzen niet gerespecteerd. Als u wordt gedwongen om bepaalde seksuele handelingen uit te voeren (bijvoorbeeld: geslachtsgemeenschap, zoenen, aanraken, seksuele opmerkingen, sekswerk), wordt dit seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik genoemd.

Het is belangrijk elkaars grenzen te respecteren. Misbruik kan tot psychologische problemen en gezondheidsproblemen leiden. Bovendien zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag en andere vormen van partnergeweld strafbaar.

Als u graag geslachtsgemeenschap wil hebben en uw partner niet, kunt u dit probleem samen bespreken. Seks is meer dan alleen maar geslachtsgemeenschap. Fysiek intiem zijn met elkaar is even belangrijk voor uw welzijn en relatie.

Seksueel misbruik kan zich ook buiten een relatie voordoen, bijvoorbeeld met verwanten, kennissen en ex-partners.

Hulp zoeken

Als u te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld, zoek dan hulp:

 • Praat erover met iemand die u vertrouwt.
 • Praat met een zorgverlener. Voel u niet schuldig of beschaamd. Dit overkomt meerdere mensen.

Neem contact op met de politie als u iemand officieel wilt beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een andere vorm van partnergeweld.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Korrelatie
Haddii aad doonayso inaad ka hadasho mowduucyada sida xidhiidhada, dareemadaada ama galmada, waxaad wici kartaa, qoraal onalyn ah kula hadli ama boosta ku soo dir addoo magacaaga qarinaya Korrelatie.
Gurmadka
Wac 112 haddii caawimo u baahantahay isla markaaba.
112
Veilig Thuis ('Badbaado ku ah guriga')
Veilig Thuis ('Badbaado ku ah guriga') waxay bixisaa macluumaad bilaash ah iyo talo xaalada dagaalka xidhiidhka lamaanaha ama qoyska.
Weerar aad u anshax daran iyo kufsi -Xarunta Weerarka galmada
Haddii aad la kullantay weerar galmo, waxaad la xidhiidhi kartaa xarunta weerarka galmada (Centrum Seksueel Geweld). Halkan waxaad ka heli kartaa caawimo caafimaad iyo mid nafsiyeed.
Weerar aad u anshax daran iyo kufsi -gabood falayaasha weerarka galmada
Haddii aad gashay gabood fal galmo waxaad caawimo u raadsan karta si aad uga hortagto inay mar labbaad dhacdo.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh