Sharci ahaan, dakda jooga Yurub waxay si xor ah u dooran karaan lamaanahooda.

Dadka waxay doortaan lamaane iyaddoo ku salaysan dhowr qiimaynood, oo inta badan ma ogsoona waxay ku dabaqaan qiimaynahan. Dadka qaarkood way ogsoonyihiin iyaga oo keliya waxay doonayaan lammaan buuxiya qiimayntoodaas. Tusaale ahaan:

 • asalka;
 • shakshiyada;
 • caqli wanaaga;
 • maadaynta;
 • xaalada dhaqaale;
 • muuqaalka.
Haweenay ku dhegan lamaanaha ay dooratay

Labbadaba raga iyo haweenku waxay qaadan karaan qorshaha lagu bilaabayo xidhiidhka.

Wakhtiyada qaarkood waalidka ama xubnaha kale ee qoysku waxay doortaan qofka ilamahoodu uu guursan doono. Tan waxaa loogu yeedhaa guurka la qorsheeyay. Dadka dhalin yarta ah ee ka qayb ah inta badan waxay go'aan ka gaadhaan haddii ay doonayaan inay guursadaan ama aanay guursan, laakiin tani inta badan maaha xaalada. Guurka khasabka ah waxaa mamnuucay sharciga.

Volgens de wet in Europa is iedereen vrij om een eigen partner te kiezen.

Mensen kiezen een partner op basis van bepaalde criteria, en vaak beseffen zij niet dat zij die criteria hanteren. Sommigen zijn zich er wel bewust van en willen alleen een partner die aan deze criteria beantwoordt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • afkomst;
 • persoonlijkheid;
 • intelligentie;
 • humor;
 • financiële situatie;
 • uiterlijk...
Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Zowel mannen als vrouwen kunnen het initiatief nemen om een relatie aan te gaan.

Soms kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kind zal trouwen. Dit wordt een gearrangeerd huwelijk genoemd. De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen trouwen, maar dit is niet altijd het geval. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Korrelatie
Haddii aad doonayso inaad ka hadasho mowduucyada sida xidhiidhada, dareemadaada ama galmada, waxaad wici kartaa, qoraal onalyn ah kula hadli ama boosta ku soo dir addoo magacaaga qarinaya Korrelatie.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh