Dagaalka galmada waa fal galmo oo aan la doonayn ama hawl. Falka ama hawshu waa dagaal galmo marka:

  • aan lagu samayn oggolaanshe: ugu yaraan mid ka mid ah lamaanahu aanu aqbalin inuu ka qayb qaato hawsha iyo/ ama;
  • waxaa jira khasbid: mid ka mid ah lamaanaha ayaa la khasbay iyo/ ama;
  • lamaanahu ma sina. Tusaale ahaa: hal lamaane waxa uu ka awood badanyahay ka kale, hal lamaane waxa uu ka yar yahay 18 sano ama waxa uu yahay naafo.

Qaababka qaarkood dagaalka galmada ah waa:

Qofka gala dagaalka galmada waa qofka inta badan loo yaqaano dhibane ama qof lagu kalsoonayhay sida xubin qoyska ah, lamaane ama saaxiib. Sidoo kale waxa uu noqon karaa qof si buuxda qariib u ah.

Noocyada kala duwan ee dagaalka galmada, ku xad gudubka galmada iyo galmada dadka qaraabada ah waa fal dembiyeed gudaha Netherlands. Ciqaabtu waxay ku xidhantahay qaybta badan oo kala duwan. Weligood ma aha duruufaha la socda. Tan macnaheedu waxa weeye waxba kama aqbali doono garsooraha sidii cudur dagaal galmo. Tusaale ahaan: dhaqanka dhibanaha, sida iyadda /isaga dharka u xidho, waxa iyadda/ isaga sheego ama sameeyo, weligood cudur daar uma aha dagaalka galmada.

Seksueel geweld is een ongewenste seksuele handeling of activiteit. Een handeling of activiteit is seksueel geweld wanneer:

  • dit gebeurt zonder toestemming: minstens een van de partners ging niet akkoord om deel te nemen aan de activiteit en/of;
  • er sprake is van dwang: een van de partners wordt gedwongen en/of;
  • de partners zijn geen gelijken: de ene partner heeft meer macht of een van de partners is jonger dan 18 of heeft een handicap.

Voorbeelden van seksueel geweld zijn:

Meestal kent of vertrouwt het slachtoffer de persoon die het geweld pleegt, zoals een familielid, partner of vriend. Het kan ook een vreemde zijn.

Seksueel geweld is strafbaar in Nederland. Er zijn nooit verzachtende omstandigheden. De rechter zal geen enkel argument aanvaarden als excuus voor seksueel geweld. Het gedrag van het slachtoffer, hoe hij/zij zich kleedt en wat hij/zij zegt of doet, kunnen bijvoorbeeld nooit een excuus zijn voor seksueel geweld.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Gurmadka
Wac 112 haddii caawimo u baahantahay isla markaaba.
112
Booliska
Caawimada xaalada nolosha halis gelinaysa
101
Khabiirka galmada
Waxaad booqan kartaa dhakhtarka galmada wixii caawimo dhibaatooyinka galmada ah. Tan wax kharashka kama bixiso xidhmada caymiska caafimaadka (basisverzekering). Waxaa laga yaabaa in lacagta la magdhabo haddii aad leedahay caymis dheeraad ah.
Weerar anshax daro ah iyo kufis
Liiska ururada aad kala xidhiidhi karo xaalada weerarka galmada
Weerar aad u anshax daran iyo kufsi -Xarunta Weerarka galmada
Haddii aad la kullantay weerar galmo, waxaad la xidhiidhi kartaa xarunta weerarka galmada (Centrum Seksueel Geweld). Halkan waxaad ka heli kartaa caawimo caafimaad iyo mid nafsiyeed.
Weerar aad u anshax daran iyo kufsi -gabood falayaasha weerarka galmada
Haddii aad gashay gabood fal galmo waxaad caawimo u raadsan karta si aad uga hortagto inay mar labbaad dhacdo.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh