Fadhi ama jiifaya

Waad fadhisaan kartaa ama jiifsan kartaa si aad u naas nuujiso.

Naas nuujinta tusaale 1: hooyadu way fadhidaa oo ilmahuna waxa uu ku jiifaa gacanteeda.
Naas nuujinta tusaale 1: hooyadu way fadhidaa oo ilmahuna waxa uu ku jiifaa gacanteeda.
Naas nuujinta tusaale 2: hooyadu way fadhidaa oo ilmahuna waa uu dhinac jiifa.
Naas nuujinta tusaale 2: hooyadu way fadhidaa oo ilmahuna waa uu dhinac jiifa.
Naas nuujinta tusaale 3: hooyada iyo ilmahu way jiifaan.
Naas nuujinta tusaale 3: hooyada iyo ilmahu way jiifaan.

Sida loo naas nuujiyo

U naas nuuji ilmahaaga sida soo socota:

 • Saar caloosha ilmaha taada.
 • Keen ilmahaaga dhankaaga iyaddoo /sankiisa ama keeduna ku beeganyahay dherarka ibtaada.
 • Ilmahu waxa uu furaa afkiisa/ keeda oo waxa uu leefaa ibta.
 • Ibta iyo qayb wayn oo wareega ibta ah ayaa ku jira/ afkiisa ama keeda.
 • Dibnaha ilmahu sare ayay u soo kacayaan. Ilmahu wuu nuugaa.

Calaamadaha ilmahaagu inuu gaajoonayo.

Bilowga badanka carruurta dhalataa waxaa la quudiyaa 2-3 saacadood, ka dibna 4-6 saacadoo oo kasta. Si kastaba ha ahaatee, ilma kasta wuu ka duwan yahay. Quudi ilmaha marka isaga /iyada ay waydiisato.

Haddii ilmahaagu gaajoonayo, isaga/ iyadda waxay ku siin kartaa adiga 1 ama wax ka badan calaamadaha soo socda:

 • dhaqaajinta afka iyo carrabka;
 • Leefida ama nuugida gacmaha.
 • aadan degenayn;
 • ooyaya.

Caanaha naasaha oo caafimaad leh

Si loo soo saaro caanaha naaska caafimaadka leh ee ilmahaaga:

Haddii aanad naas nuujin karin, waxaa jira qaabab kale oo la isugu xidho ilmahaaga.

Naas nuujinta iyo ka hortagga uurka.

Haweenaydu kala soocida waxay rimi kartaa mar labbaad ilaa 3 todobaad ka dib ummulida. Way uuraysan kartaa haddii ay leedahay galmo aan la ilaashanayn, xataa haddii aanay weli yeelan muddada dhiiga caadada,

Naas nuujintu waa qaab qorshaynta qoyska dabiiciga ah.

Naas nuujinta waa qaab keliya ku shaqeeya hoosta shuruudaha soo socda:

 • Qaabku waxa uu keliya shaqeeyaa muddada 6 bilood ee u horaysa ka dib ummulida. Ka dib 6 bilood way fiicantahay in la isticmaalo qaabka ka hortaga uurka.
 • Haweenaydu keliya waa inay naas nuujisaa ilmaheeda. Tan macnaheedu waxa weeye keliya waxay heshaa naaska caanaha. Waa inaanay weligeed ka badan 4 saacadood inta u dhexaysa quudinta muddada maalinta iyo 6 saacadood inta u dhexaysa quudinta muddada habeenka.
 • Haweenaydu waa inaanay caanaha iska lisin Lisida caanahu waa ku maroojinta naaska gacanta ama isticmaalka bamka si looga nuugu caanaha naaska.

Haddii aadan buuxin shuruudahan, isticmaal qaabka ka hortagga uurka. Bilaha aad naas nuujinayso, way fiicantahay in la isticmaalo kondhom ama kiniinka yarI, , mudditaanka ka hortagga uurka ah ama waxa la geliyo ee ka hortaha uurka ah. Waxaad isticmaali kartaa qaababkan ka hortaga uurka laga bilaabo 6 todobaad ka dib ummulida.

Zittend of liggend

U kunt zittend of liggend borstvoeding geven.

Borstvoeding voorbeeld 1: de moeder zit rechtop en de baby ligt op haar arm.
Borstvoeding voorbeeld 1: de moeder zit rechtop en de baby ligt op haar arm.
Borstvoeding voorbeeld 2: de moeder zit rechtop en de baby ligt naast haar.
Borstvoeding voorbeeld 2: de moeder zit rechtop en de baby ligt naast haar.
Borstvoeding voorbeeld 3: de moeder en de baby liggen.
Borstvoeding voorbeeld 3: de moeder en de baby liggen.

Hoe borstvoeding geven

Geef uw baby borstvoeding op de volgende manier:

 • Leg de buik van de baby tegen uw buik.
 • Breng de baby met zijn/haar neus op de hoogte van uw tepel
 • De baby opent zijn/haar mond en likt aan de tepel.  
 • De baby steekt de tepel en een groot deel van het tepelhof in zijn/haar mond. 
 • De lippen van de baby zijn naar buiten gekruld. De baby zuigt. 

Signalen dat uw baby honger heeft

In het begin drinkt een baby meestal om de 2 uur, later om de 4 uur. Elke baby is anders. Geef de baby te drinken wanneer hij/zij erom vraagt. 

Als uw baby honger heeft, kan hij/zij u 1 of meer van de volgende signalen geven:

 • de mond en de tong bewegen; 
 • aan de handen likken of erop zuigen;
 • onrustig zijn;
 • huilen.

Gezonde moedermelk

Om gezonde moedermelk aan uw baby te kunnen geven:

Als u geen borstvoeding kunt geven, kunt op een andere manier een band met uw baby opbouwen

Borstvoeding en anticonceptie

Ongeveer 3 weken na de bevalling is een vrouw opnieuw vruchtbaar. Bij onbeschermde seks kan ze zwanger worden, ook als ze nog geen menstruatie heeft gehad.

Borstvoeding geven is een vorm van natuurlijke gezinsplanning.

De borstvoedingsmethode werkt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De borstvoedingsmethode werkt alleen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Na 6 maanden kunt u beter een anticonceptiemiddel gebruiken. 
 • De vrouw moet uitsluitend borstvoeding aan haar baby geven. De baby krijgt dus alleen moedermelk. Overdag mag er nooit meer dan 4 uur en 's nachts nooit meer dan 6 uur tussen de voedingen zitten. 
 • De vrouw mag niet kolven. Kolven is de melk uit de borst duwen met de hand of met een pomp melk uit de borst zuigen. 

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, gebruik dan een anticonceptiemiddel. Zolang u borstvoeding geeftkunt u het best het condoom, de minipil, de prikpil of het hormoonstaafje gebruiken. Het gebruiken van deze anticonceptiemiddelen vanaf 6 weken na de bevalling. 

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Daryeelka dhalmada ka dambeeya
Maalmaha u horeeya ka dib ummulida waxaad taageero ku heshaa guriga oo ka timid caawimada hooyada dhasha. Waxay caawisaa daryeelka ilmahaaga cusub ee dhashay. Caawimada hooyada dhashay waxaa kharashka lagu siiyaa xidhmada caymiska caafimaadka (basisverzekering).
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh