Bikranimadu waxay la macno tahay qof aan weli samayn galmo. Waxaa jira nooyo kale oo badan oo galmada loo sameeyo, ka sakow galmada.

Labbadaba wiilasha (raga) iyo gabdhaha (haweenka) waxay noqon karaan bikrooyin.

Xuubka bikirka: maaha caddaynta bikranimada

Ma dareemi kartid ama ma dareemi kartid qof inuu yahay bikro. Xataa dhakhtar tan ma samayn karo.

Xuubka bikirka maaha caddaynta bikranimada:

  • Xuubka bikirku waa xuub kaas oo xidha siilka. Waa nooc nud girgirle. Xuubka bikirka sidaas awgeed ma jeexmo gebi ahaan marka haweenaydu loo galmooda wakhtiga ugu horaysa.
  • Badanka haweenku ma dhiig baxaan marka loo galmoodo marka ugu horaysa. Haddii xuubka bikirku aad u giisanyahay, haweenaydu way yar dhiig bixi kartaa. Qaliinka lagu dhisayo ama dib loogu hagaajinayo xuubka bikirka inta badan wax faraq ah ma sameeyo.
  • Haweenaydu ma lumin karto bikranimadeeda iyaddoo isticmaasha xafaayada qofka wayn ee qayb farjiga la geliyo muddada dhiigeeda caadada. Haddii aad doonayso inaad yara amni dareento, waxaad isticmaali doontaa tuwaalada nadaafada taa beddelkeed.
Haweenay jiifta iyaddoo lugaha kala bixisay. Yoolku waa weeye xubinta taranka la arki karo.
Haweenay jiifta iyaddoo lugaha kala bixisay. Yoolku waa weeye xubinta taranka la arki karo.
Faahfaahinta xuubka bikirka gudaha siilka: nud girgir aan kala jabayn. Xuubka bikirku waa xuub kaas oo xidha siilka.
Faahfaahinta xuubka bikirka gudaha siilka: nud girgir aan kala jabayn. Xuubka bikirku waa xuub kaas oo xidha siilka.
Faahfaahinta xuubka bikirka aan dilaacin muddada galmada. Tani waa waxa dhaca badanka xaaladaha.
Faahfaahinta xuubka bikirka aan dilaacin muddada galmada. Tani waa waxa dhaca badanka xaaladaha.

Een maagd is iemand die nog nooit geslachtgemeenschap heeft gehad. Maar er bestaan ook andere soorten seks

Zowel jongens (mannen) als meisjes (vrouwen) kunnen maagd zijn. 

Maagdenvlies: geen bewijs van maagdelijkheid

U kunt niet zien of voelen of iemand nog maagd is. Zelfs een dokter niet.

Het maagdenvlies is geen bewijs van maagdelijkheid:

  • Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit. Het is een soort randje met weefsel. Het maagdenvlies scheurt dus meestal niet wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.
  • De meeste vrouwen bloeden niet als ze voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben. Alleen als het maagdenvlies erg strak is, kan een vrouw een beetje bloeden. Operaties om het maagdenvlies te herstellen maken dikwijls geen verschil.
  • Een vrouw kan haar maagdelijkheid niet verliezen door een tampon in te brengen tijdens de menstruatie. Als u zich zekerder wilt voelen, kunt u maandverband gebruiken. 
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Khabiirka galmada
Waxaad booqan kartaa dhakhtarka galmada wixii caawimo dhibaatooyinka galmada ah. Tan wax kharashka kama bixiso xidhmada caymiska caafimaadka (basisverzekering). Waxaa laga yaabaa in lacagta la magdhabo haddii aad leedahay caymis dheeraad ah.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Fiom
Taageerada iyo talada uurka aan lagu talo gelin ama la doonayn: macluumaadka onlaynka ah, booqo websaydka ama wac Fiom.
088 126 49 00
Siriz
Taageerada iyo doorashooyinka xaalada uurka aan qorshaysnayn, loogu talo gelin oo aan la doonayn. Shaqada Siriz waxay ku salaysantahay rumaysnida in bilowga nolosha aan dhalan ay leedahay xaqa inay u horumarto in dheer si ay u dhalato.
Dhalin yar oo uur leh
Haddii aad uur leedahay ama aad dhashay ilmo, oo aad ka yartahay 23, waxaad halkan u tegi kartaa caawimo.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh