Muddada dhiiga caadada: bilowga wareega

Waxaad uuraysan kartaa bil kasta maalmo gaar ah oo ka mid ah wareegaaga. Wareegaagu waxa uu bilaabmaa maalinta u horaysa ee aad ka waydo dhiiga dhexda siilkaaga. Tan waxaa loogu yeedhaa muddada dhiiga caadada.

Wareegaagu wax uu dhammaadaa 28 maalmood.

  • Haweenka qaarkood waxay leeyihiin wareeg ka yar oo kuwa kalana waxay leeyihiin mid ka dheer.
  • Wareegu waxa uu dhamaadaa inta u dhexaysa 25 iyo 35 maalmood.
  • Haweenka qaarkood waxay leeyihiin wareeg aan caadi ahayn. Bil kasta, wareegoodu waxa uu ku kala duwan yahay dherarka.
  • Dherarka wareega haweenku waa uu isbeddela muddada cimriga nolosha. Muddada baaluqida, wareegu inta badan waa mid aan caadi ahayn.
Haweenay taagan Yoolku waa uu saaranyahay xubinta galmada dibada ah.
Haweenay taagan Yoolku waa uu saaranyahay xubinta galmada dibada ah.
Muddada dhiiga caadada: bilowga wareega
Muddada dhiiga caadada: bilowga wareega

Soo saarida ugxanta

Ilaa 14 maalmood ka hor bilowga wareega xiga, sii daynta ugxanta ayaa dhacda. Tani waa marka unuga ukunta ay ka tagto ugxansidaha.

Ka dib sii daynta ugxanata unugu ukunta waxaa loo qaadaa makaanka iyaddoo maraysa tuumbada faloob. Ilaa 4 ilaa 5 maalmood ka dib siidaynta ugxanta, unuga ukunta waxa uu gaadhaa ilma galeenka. Ilma galeenka waxa uu u diyaar garoobaa abqaalida unuga ukunka.

Sii daynta ugxanta:ukun bislaatay ayaa ka baxda ugxan sidaha
Sii daynta ugxanta:ukun bislaatay ayaa ka baxda ugxan sidaha
Qaadista unuga ukunta bislaatay ee ilma galeenka iyaddoo sii maraysa dhuunta faloobi.
Qaadista unuga ukunta bislaatay ee ilma galeenka iyaddoo sii maraysa dhuunta faloobi.

Bacriminta unuga ukunta

Waad uuraysan kartaa haddii unuga manida ay bacrimiso unuga ukuntu. Tan waxay dhacdaa badanka dhexda galmada lala sameeyo ninka. Marka ninku biyo baxo, unugyada manida waxay gashaa siilka. Waxaad uuraysataa haddii:

Ka hor inta aanu biiyo bixin, ninku hadda ka hor waxa uu lumin karaa wax yar oo dheecaan ah oo ka koobnaan kara unugyada manida. Ka saarida guska ka hor inta aanu ninku biyo bixin sidaas awgeed way ka isku halayn yar tahay isticmaalka ka hortagga uurka.

Haddii aad uur leedahay, yeelan maysid muddada dhiiga caada. Si kastaba ha ahaatee, haweenka qaarkood waxay lumin karaa qayb dhiig ah bisha u horaysa ee uuraysiga.

Si kastaba ha ahaatee waxaad uuraysataa ilaa 6 maalmood bil kasta. Unuga ukuntu wax auu noolaadaa ilaa 1 maalin iyo unuga manida waxa uu noolaadaa 5 maalmood. Waxaad tahay mid rimaya ilaa 5 maalmooda laga bilaabo ka hor sii daynta ugxanta iyo 1 maalin ka dib sii daynta ugxanta. Maalmaha soo socda, ilaa maalmaha ka horeeya ugxan siidayntaada xigta, waxaad tahay mid rimaya.

Ninku waxa uu ku biyo baxaa siilka haweenayda. Unugyada shahwada waxay u dabaashaan dhan unuga ukunta bislaatay.
Ninku waxa uu ku biyo baxaa siilka haweenayda. Unugyada shahwada waxay u dabaashaan dhan unuga ukunta bislaatay.
Bacriminta: hal unuga shahwada ah waxa uu galaa unuga ukunta oo waa uu bacrimiyaa, iyo;
Bacriminta: hal unuga shahwada ah waxa uu galaa unuga ukunta oo waa uu bacrimiyaa, iyo;
Ku beerida ukunta bacrimisan gudaha xuubka dheecaanka leh ee ilma galeenka
Ku beerida ukunta bacrimisan gudaha xuubka dheecaanka leh ee ilma galeenka

Muddada dhiiga caadada: aan ahayn uur

Haddii ukunta aanay bacrimisnin, ilmagaellnku waxa uu soo saaraa ukunta iyo xuubka dhecaanka leh Waxaad heshaa dhiigaaga caadada: dhiigu waxa uu ka baxaa jidhkaaga oo sii maraa siilkaaga. Muddada dhiiga caadadu waxa uu gaadhaa 3 ilaa 7 maalmood. Wareega cusub waxa uu bilaabmaa wakhtigaas.

Muddada dhiiga caadada: ukuntu ma bacrimisna. Wareega cusub waxa uu bilaabmaa.

Ka hortagga uurka

Haddii aadan hayn rabitaanka carruur ku haysato hadda, isticmaal ka hortaga uurka.

Menstruatie: de start van de cyclus

U kunt elke maand op bepaalde dagen van uw cyclus zwanger worden. Uw cyclus begint op de eerst dag dat u bloed uit uw vagina verliest. Dit bloeden heet menstruatie.

Uw cyclus duurt ongeveer 28 dagen.

  • Sommige vrouwen hebben een korte cyclus, andere een langere. 
  • Een cyclus duurt 25 tot 35 dagen. 
  • Sommige vrouwen hebben een onregelmatige cyclus. Zij hebben de ene keer een korte cyclus, de andere keer een langere.
  • Bij sommige vrouwen verandert de duur van de cyclus in de loop van hun leven. Tijdens de puberteit is de cyclus meestal onregelmatiger. 
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Menstruatie: begin van de cyclus
Menstruatie: begin van de cyclus

Eisprong

Ongeveer 14 dagen voor de start van uw volgende cyclus, vindt de eisprong plaats. De eicel verlaat dan de eierstok

Na de eisprong gaat de eicel via de eileider naar de baarmoeder. Ongeveer 4 tot 5 dagen na de eisprong komt de eicel in de baarmoeder aan. De baarmoeder maakt zich klaar voor de innesteling van de eicel. 

Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok.
Eisprong: een rijpe eicel verlaat de eierstok.
De rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.
De rijpe eicel gaat via de eileider naar de baarmoeder.

Bevruchting van een eicel

U kunt zwanger worden als een zaadcel de eicel bevrucht. Dit gebeurt meestal via geslachtsgemeenschap met een man. Als een man een zaadlozing heeft, komen er zaadcellen vrij in uw vagina. U wordt zwanger als: 

  • Een zaadcel de eicel binnendringt en bevrucht, en
  • de bevruchte eicel zich kan innestelen in het slijmvlies van de baarmoeder en daar begint te groeien.

Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat. De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt, is daarom een minder betrouwbare anticonceptiemethode.

Als u zwanger bent, heeft u geen menstruatie. Maar sommige vrouwen kunnen een beetje bloed verliezen in de eerste maanden van de zwangerschap.

U kunt ongeveer 6 dagen per maand zwanger worden. De eicel blijft 1 dag in leven, een zaadcel tot 5 dagen. Ongeveer 5 dagen voor en 1 dag na de eisprong bent u vruchtbaar. De daaropvolgende dagen bent u onvruchtbaar, tot aan de dagen voor uw volgende eisprong. 

Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Een man ejaculeert in de vagina van de vrouw. De zaadcellen zwemmen naar de rijpe eicel.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen. De eicel wordt bevrucht.
Bevruchting: een zaadcel dringt de eicel binnen. De eicel wordt bevrucht.
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder.
Innesteling van de eicel in het slijmvlies van de baarmoeder.

Menstruatie: niet zwanger

Als de eicel niet bevrucht is, stoot de baarmoeder het eitje en het slijmvlies uit. U menstrueert; u verliest bloed uit uw vagina. De menstruatie duurt 3 tot 7 dagen. Op dat moment start een nieuwe cyclus.

Menstruatie: de eicel is niet bevrucht. Een nieuwe cyclus begint.

Anticonceptie

Gebruik anticonceptie als u nu geen kinderwens heeft. 

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh