Qorshaynta qoyska dabiiciga ah macnaheedu waxa weeye ma jiraan qaabab ka hortagga uurka ah oo la isticmaalaa.

Waxaa jira qabaab badan oo qorshaynta qoyska dabiiciga ah:

Qaabka ku celcelinta: way adagtahay in la xisaabiyo marka haweenayda ay tahay mid rimaysa oo aanay galmo samayn karin.

Qaabka ka saarida

Ka saarida guska ka hor inta aanu ninku biyo bixin:

 • Ka hor inta aanu biiyo bixin, ninku hadda ka hor waxa uu lumin karaa wax yar oo dheecaan ah oo ka koobnaan kara unugyada manida.
 • Way adagtahay in dhab ahaan la garto marka ninku biyo baxo. Hamada sare inta badan aad ayay u tan badataa ama u degdeg badataa iyo mid aan la filayn. Tani waa mid aad u adag in laga saaro guska ka hor shahwada u horaysaa markay soo baxdo.
 • Haddii ninku ku biyo baxa meel u dhow siilka, unugyada shahwadu waxay gaadhi karaan siilka. Tan macnaheedu waxa weeye haweenaydu way uuraysan kartaa.
Qaabka ka saarida: ninku waxa uu ka saaraa guskiisa siilka ka hor inta aanu biyo bixin.

Naas nuujinta

Naas nuujinta waa qaab keliya ku shaqeeya hoosta shuruudaha soo socda:

 • Qaabku waxa uu keliya shaqeeyaa muddada 6 bilood ee u horaysa ka dib ummulida. Ka dib 6 bilood, way fiicantahay in la isticmaalo qaabka ka hortagga uurka, xataa haddii aanad lahayn ,muddada dhiiga caadada. Tusaale ahaan: kondhomka amakiniinka yar
 • Haweenaydu keliya waa inay naas nuujisaa ilmaheeda. Tan macnaheedu waxa weeye keliya waxay heshaa naaska caanaha. Waa inaanay weligeed ka badan 4 saacadood inta u dhexaysa quudinta muddada maalinta iyo 6 saacadood inta u dhexaysa quudinta muddada habeenka.
 • Haweenaydu waa inaanay caanaha iska lisin Lisida caanahu waxay waa ku maroojinta naaska gacanta ama isticmaalka bamka si looga nuugo caanaha naaska.

Haddii aadan buuxin shuruudahan, isticmaal qaabka ka hortagga uurka. Marka la naas nuujinayo, way fiicantahay in la isticmaalo kondhom ama kiniinka yar.

Haweenay naas nuujinaysa ilmaheeda.

Aad la isuguma halayn karo

Way adagtahay in loo isticmaalo qaababka qorshaynta qoyska dabiiciga ah si sax ah. Waad uuraysan kartaa haddii aadan u isticmaalin qabaabkan si asax ah.

Haddii aadan rabin inaad carruur dhasho, way wanaagsantahay in laga fekero qaab kale. Waydii dhakhtar ama ummuliso wixii talo ah.

Qaabka naas nuujinta waa mid la isku halayn karo muddada 6 bilood ee ka dambaysa ummulida. Ka dib 6 bilood, qaabka in dheeraad ah la iskuma halayn karo.

Aad la isuguma halayn karo

Ma jirto ka hortagta STI iyo HIV.

Qaababka qorshaynta qoyska dabiiciga ah kaama ilaaliso STIs ama HIV. Keliya kondhomka ayaa ku ilaalin kara.

Bij natuurlijke gezinsplanning worden geen anticonceptiemiddelen gebruikt.

Er zijn verschillende natuurlijke methoden:

Kalendermethode: het is moeilijk te berekenen wanneer een vrouw vruchtbaar is en geen geslachtsgemeenschap mag hebben.

Terugtrekken

De penis terugtrekken voordat de man een zaadlozing krijgt:

 • Voor de zaadlozing kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat. 
 • Het is moeilijk om precies te weten wanneer de man een zaadlozing krijgt. Een orgasme is vaak heel overweldigend of snel en onverwacht. Het is dan heel moeilijk om terug te trekken voor het eerste sperma komt. 
 • Als de man vlakbij de vagina klaarkomt, kunnen zaadcellen soms tot in de vagina komen. De vrouw kan dus toch zwanger worden.
Terugtrekken: de man trekt de penis terug uit de vagina voor hij een zaadlozing heeft.

Borstvoeding geven

De borstvoedingsmethode werkt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • De borstvoedingsmethode werkt alleen in de eerste 6 maanden na de bevalling. Na 6 maanden kunt u het best een anticonceptiemiddel gebruiken, ook als u nog geen menstruatie heeft gehad. Bijvoorbeeld het condoom of de minipil.
 • De vrouw moet uitsluitend borstvoeding aan haar baby geven. De baby krijgt dus alleen moedermelk. Overdag mag er nooit meer dan 4 uur en 's nachts nooit meer dan 6 uur tussen de voedingen zitten. 
 • De vrouw mag niet afkolven. Afkolven is de melk uit de borst duwen met de hand of met een pomp melk zuigen uit de borst.

Als u niet aan alle voorwaarden voldoet, gebruik dan een anticonceptiemiddel. Zolang u borstvoeding geeft, gebruikt u het best het condoom of de minipil.

Een vrouw geeft haar baby de borst.

Weinig betrouwbaar

De natuurlijke methoden zijn moeilijk om correct toe te passen. U kunt zwanger worden als u deze methoden niet correct toepast. 

Als u geen kinderwens heeft, kunt u het best een andere methode overwegen. Vraag een dokter of verloskundige om advies.

De borstvoedingsmethode is wel betrouwbaar in de eerste 6 maanden na de bevalling. Daarna is de methode niet meer betrouwbaar.

Weinig betrouwbaar

Geen bescherming tegen soa's en hiv

Natuurlijke gezinsplanning beschermt u niet tegen soa’s en hiv. Alleen een condoom kan u beschermen.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Sense.info
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh