Caabuqa siilka waa caabuq ah siilka oo waxa uu leeyahay astaamo la mid ah STI. Maaha STI Inta badan kama qaadid caabuqa dhexda galmada.

Caabuqan waxaa sababa fangas (dulin) ama bakteeriya (cudurka siilka bakteeriyada).

Waxaad kaga hortagi kartaa caabuqyada siilka haddii adigu aad si wanaagsan u daryeesho siilkaaga. Antibiyootiga iyo walbahaarku waxay sidoo kale sababi karaa caabuqa siilka. Keliya qaado antibiyootiga marka uu qoro dhakhtarku.

Wxaad yeelan kartaa caabuqa siilka haddii aad leedahy mid ka mid ah astaamaha soo socda:

Haddii aad u malaynayso inaad qabto caabuqa siilka, kala hadal wax ku saabsan iyada dhakhtarkaaga guud. Caabuqa siilka waxaa loo dawayn karaa si fudud. Dhakhtarku waxa uu ku siiyaa dawo qorid ah dawo ama kiriim.

Waydii dhakhtarkaaga guud haddii lamaanahaagu u baahanyahay in la baadho oo la daweeyo siiba,

Haweenay la hadlaysa dhakhtar.

Een vaginale infectie is een infectie van de vagina met symptomen die lijken op die van een soa. Het is geen soa. U krijgt de infectie vaak niet door seks.

De infectie wordt veroorzaakt door een schimmel (candida) of door bacteriën (bacteriële vaginose).

De meeste vaginale infecties kunnen worden voorkomen door goede hygiëne van de vaginaAntibiotica en stress kunnen ook vaginale infecties veroorzaken. Neem alleen antibiotica wanneer voorgeschreven is door een arts. 

U zou een vaginale infectie kunnen hebben als u een of meer van de volgende symptomen heeft:

Als u denkt dat u een vaginale infectie heeft, praat erover met een huisarts. Een vaginale infectie kan gemakkelijk worden behandeld. De dokter bezorgt u een recept voor een medicijn of een crème.

Vraag aan de huisarts of uw partner ook moet worden getest en behandeld.

Vrouw praat met een dokter.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh