Isticmaalka kondhomka

Badanka STIyada, waxaad hoos udhigi kartaa khatarta caabuqa:

Kondhomka

Isticmaal kondhom si aad naftaada iyo lamaanahaaga uga ilaaliso STI iyo HIV. Haddii aadan doonayn inaad isticmaasho kondhom, kala hadal xirfad yaqaan caafimaad wax ku saabsan baadhitaanada STI iyo baadhitaanada HIV.

Waxaa sidoo kale lagaa ilaaliyaa STI haddii adiga iyo lamaanahaaga caadiga ah (xidhiidhka joogtada ah) labbadaba aan la idin ka heli baadhitaanka STI oo ay daan la samayn galmo dadka kale. Haddii adiga ama lamaanahaaga aad la samaysaan galmo dad kale, had iyo jeer isticmaal kondhom.

Kondhomku waxa uu kaa ilaaliyaa uurka aan lagu talo gelin. Waxaa jira sidoo kale qaabab kala duwan oo ka hortagga uurka ah

Qaababka iska ilaalinta ee kale

Iska tallaal cagaarshowga B.
Iska tallaal cagaarshowga B.
Keliya isticmaal shaygaaga waxa la isku muddo, ama shay cusub.
Keliya isticmaal shaygaaga waxa la isku muddo, ama shay cusub.
Haddii aad uur leedahay oo aad qabto STI, waydii dhakhtar wixii talo ah.
Haddii aad uur leedahay oo aad qabto STI, waydii dhakhtar wixii talo ah.

La hadalka lamaanahaaga iyo xirfad yaqaanka caafimaad.

Haddii aad qabto STI waxaad qaadsiin kartaa dadka kale. Kala hadal lamaanahaaga wax ku saabsan iyadda oo Hubso labbadiinuba inaad u tagtaan dhakhtarka guud ama adeega caafimaadka dadwaynaha ee degamadda (GGD). Addoo u digaya lamaanahaaga hadda waxaad sidoo kale ilaalisaa naftaada. Haddii STI gaagii la daweeyay oo aad mar labbaad galmo la samaysay lamaanahaaga kaas oo aan la dawayn, isaga ama iyaddu wuu ku qaadsiin karaa mar labbaad.

Galmo ha samayn muddada daawaynta STI ama isticmaal kondhom si aad u yarayso khatarta qaadsiinta lamaanahaaga. Ha u digin keliya lamaanahaaga galmada hadda, laakiin lamaanayaashaadii hore iyo xidhiidhada galmada kale. Sidoo kale waxay qaadi karaan oo u gudbin karaan STI lamaanahooda(yaasha) iyagoon ogayn. Markaad u digto lamaanayaashaada galmada, waxaad caawisaa ka hortagga STI inuu in dheeraad ah faafo.

La tasho dhakhtarka ama kalkaalisada si aad u ogaato inta ay ahayd wakhtiga dib ah ee aad u baahantahay inaad tagto marka ay timaado u digista lamaanaha galmada. Haddii aadan doonayn inaad u sheegto lamaanahaaga ama lamaanayaashaadii hore inaad qabto STI naftaadu sidoo kale waad uga digi kartaa iyaga addoon magaca shegin, addoon sheegin magacaaga (oo maraya websaydka).

Lammaana hadlaya

Condoomgebruik

Voor de meeste soa’s kunt u het risico op besmetting verkleinen:

Condoom

Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen tegen soa’s en hiv. Als jullie geen condoom willen gebruiken, praat met een zorgverlener over soa-testen en hiv-testen.

U bent ook beschermd tegen soa’s als u en uw vaste partner (vaste relatie) allebei negatief zijn getest op soa's en geen geslachtsgemeenschap hebben met anderen. Als u of uw partner geslachtsgemeenschap met anderen heeft, gebruik dan altijd een condoom.

Het condoom beschermt u ook tegen een ongeplande zwangerschap. Er bestaan nog andere anticonceptiemiddelen.

Andere manieren om u te beschermen

 

Laat u vaccineren tegen hepatitis B.
Laat u vaccineren tegen hepatitis B.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Gebruik alleen uw eigen of nieuw materiaal voor injecties.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.
Als u zwanger bent en een soa heeft, vraag dan advies aan een dokter.

Praten met uw partner en een zorgverlener

Als u een soa heeft kunt u anderen daarmee besmetten. Praat erover met uw partner en spoor hem/haar om naar een dokter te gaan. 

Door uw huidige partner te waarschuwen beschermt u ook uzelf. Want als u genezen bent van uw soa en u heeft weer seks met uw partner die nog niet behandeld is, dan kan hij of zij u weer opnieuw infecteren.

Vrij niet tijdens de behandeling of gebruik een condoom om het risico op  infectie van uw partner te verminderen. 

Waarschuw niet alleen uw huidige sekspartners, maar ook uw ex-partners en andere sekscontacten. Zij kunnen de soa namelijk ook hebben en deze weer ongemerkt doorgeven aan hun partners. Door uw sekspartners te waarschuwen, helpt u verdere verspreiding van soa’s te voorkomen.

Overleg met de arts of verpleegkundige over welke periode u moet waarschuwen.

Als u niet zelf aan uw partner of ex-partners wilt vertellen dat u een soa heeft kunt u ook anoniem waarschuwen, zonder uw naam te noemen (via een website).

Koppel praat.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
STI Aids the Netherlands(Soa Aids Nederland)
Haddii aad u malaynayso inaad qabto STI, waa muhiim in lagu baadhaa. Liiska cinwaanada baadhitaanada STI iyo tallaalada.
Sense.info
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Jouw GGD - Adeegaaga caafimaadka degmada ee dad waynaha
Haddii aad ka yartahay 25 oo aad qabto su'aalo ku saabsan caafimaadka, galmada, jidhkaaga, dareemada, khamrada ama maandooriyaha waxaad ku waydiin kartaa iimayl ama wada sheekaysi qoraal onlayn ah.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh