Qof waxa uu ku qaadi karaa STI dhexda galmada iyo dhexda qaababka kale ee gudbinta.

Isku gudbinta galmada dhexdeeda

Qaababka gudbinta STI: galmada siilka iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta STI: galmada siilka iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta STI: galmada futada iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta STI: galmada futada iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta STI: galmada afka iyaddoon la isticmaalin kondhom.
Qaababka gudbinta STI: galmada afka iyaddoon la isticmaalin kondhom.
Qaababka gudbinta STI: wadaagista caagaga galmada iyaddoon la isticmaalin kondhom.
Qaababka gudbinta STI: wadaagista caagaga galmada iyaddoon la isticmaalin kondhom.

Isku gudbinta qaababka kale

Qaababka gudbinta STI: hooyo naas nuujinayso ilmaheeda.
Qaababka gudbinta STI: hooyo naas nuujinayso ilmaheeda.
Qaababka gudbinta STI: wadaagista waxyaabaha la isku muddo
Qaababka gudbinta STI: wadaagista waxyaabaha la isku muddo

La hadalka lamaanahaaga iyo dhakhtarka.

Haddii aad qabto STI waxaad qaadsiin kartaa dadka kale. Kala hadal lamaanahaaga wax ku saabsan iyadda oo ku dhiirigeli isaga ama iyaddu inuu dhakhtar u tago.

hubso labbadiinuba inaad u tagtaan dhakhtarka guud ama adeega caafimaadka dadwaynaha ee degamadda (GGD). Addoo u digaya lamaanahaaga hadda waxaad sidoo kale ilaalisaa naftaada. Haddii STI gaagii la daweeyay oo aad mar labbaad galmo la samaysay lamaanahaaga kaas oo aan la dawayn, isaga ama iyaddu wuu ku qaadsiin karaa mar labbaad.

Galmo ha samayn muddada daawaynta STI ama isticmaal kondhom si aad u yarayso khatarta qaadsiinta lamaanahaaga.

Ha u digin keliya lamaanahaaga galmada hadda, laakiin lamaanayaashaadii hore iyo xidhiidhada galmada kale. Sidoo kale waxay qaadi karaan oo u gudbin karaan STI lamaanahooda(yaasha) iyagoon ogayn. Markaad u digto lamaanayaashaada galmada, waxaad caawisaa ka hortagga STI inuu in dheeraad ah faafo. Haddii aadan doonayn inaad u sheegto lamaanahaaga ama lamaanayaashaadii hore inaad qabto STI naftaadu sidoo kale waad uga digi kartaa iyaga addoon magaca shegin, addoon sheegin magacaaga (oo maraya websaydka).

Lammaana hadlaya

U kunt een soa krijgen via seks of via andere manieren van besmetting.

Besmetting via seks

Wijzen van soa-besmetting: vaginale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: vaginale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: anale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: anale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: orale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: orale seks zonder condoom te gebruiken
Wijzen van soa-besmetting: seksspeeltjes delen zonder een condoom te gebruiken.
Wijzen van soa-besmetting: seksspeeltjes delen zonder een condoom te gebruiken.

Besmetting op een andere manier

 

Wijzen van soa-besmetting: moeder geeft haar baby borstvoeding.
Wijzen van soa-besmetting: moeder geeft haar baby borstvoeding.
Wijzen van soa-besmetting: materiaal voor injecties delen.
Wijzen van soa-besmetting: materiaal voor injecties delen.

Praten met uw partner en de dokter

Als u een soa heeft kunt u anderen daarmee besmetten. Praat erover met uw partner en ga beiden naar de huisarts of GGD. 

Door uw huidige partner te waarschuwen beschermt u ook uzelf. Want als u genezen bent van uw soa en u heeft weer seks met uw partner die nog niet behandeld is, dan kan hij of zij u weer opnieuw infecteren.

Vrij niet tijdens de  soa behandeling of gebruik een condoom om het risico op  infectie van uw partner te verminderen. 

Waarschuw niet alleen uw huidige sekspartners, maar ook uw ex-partners en andere sekscontacten. Zij kunnen ook besmet zijn en de soa ongemerkt doorgeven aan hun partner(s). Door uw sekspartners te waarschuwen, helpt u verdere verspreiding van soa’s te voorkomen.

Als u niet zelf aan uw partner of ex-partners wilt vertellen dat u een soa heeft kunt u ook anoniem waarschuwen, zonder uw naam te noemen (via een website).

Koppel praat.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
STI Aids the Netherlands(Soa Aids Nederland)
Haddii aad u malaynayso inaad qabto STI, waa muhiim in lagu baadhaa. Liiska cinwaanada baadhitaanada STI iyo tallaalada.
Sense.info
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Jouw GGD - Adeegaaga caafimaadka degmada ee dad waynaha
Haddii aad ka yartahay 25 oo aad qabto su'aalo ku saabsan caafimaadka, galmada, jidhkaaga, dareemada, khamrada ama maandooriyaha waxaad ku waydiin kartaa iimayl ama wada sheekaysi qoraal onlayn ah.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh