Badanka dadka, labbadaba dhalinyada iyo waayeelka, waxay la kulmaan dhibaato galmada ah muddada wakhtiga noloshooda Tani waa caadi.
Badanka dhibaatooyinka galmada waxay u qarsoomaan iskood muddo yar ka dib. Inta badan waxaa sababa:

Dhibaatooyinka guud ee galmada

Dhibaayooyinka guud ee galmadu waa:

Qabatinka sawirada qaawan ee galmada

Dadka qaarkood waxay qabatimaan sawirada qaawan ee galmada. Waa Sax in la daawado sawirada galmada ah ee qaawan, laakiin daawashada badan iyo inta badan waxay noqon kartaa dhibaato. Waxay kugu sababi kartaa inaad haysato filashooyinka galmo aan dhab ahayn. Waxay sidoo kale saamayn kartaa noloshaada bulshada ama waxay ku keeni kartaa cidhiidhi xidhiidhkaaga.

Veel mensen, jong en oud, krijgen tijdens hun leven met een seksueel probleem te maken. Dit is normaal.
De meeste seksuele problemen verdwijnen na een tijdje vanzelf. Ze worden dikwijls veroorzaakt door: 

Veelvoorkomende seksuele problemen

Veelvoorkomende seksuele problemen zijn:

Verslaafd aan pornografie

Sommige mensen raken verslaafd aan pornografie. Het is oké om naar pornografie te kijken, maar te veel en te vaak kan een probleem worden. U kunt onrealistische verwachtingen over seks krijgen. Het kan ook uw sociale leven beïnvloeden of spanningen in uw relatie veroorzaken. 

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Khabiirka galmada
Waxaad booqan kartaa dhakhtarka galmada wixii caawimo dhibaatooyinka galmada ah. Tan wax kharashka kama bixiso xidhmada caymiska caafimaadka (basisverzekering). Waxaa laga yaabaa in lacagta la magdhabo haddii aad leedahay caymis dheeraad ah.
Korrelatie
Haddii aad doonayso inaad ka hadasho mowduucyada sida xidhiidhada, dareemadaada ama galmada, waxaad wici kartaa, qoraal onalyn ah kula hadli ama boosta ku soo dir addoo magacaaga qarinaya Korrelatie.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh