• Kaaliyaha caafimaadka caadi ahaan waxay hubiyaan heerkaaga garaaca wadnaha, heerkulka, dhiiga waayida iyo dhererka makaanka.
  • Afka dhuunta ilma galeenku waxay u yaraataa si aayar ah. Soo ururka muruqa makaanu waxa uu noqon karaa mid aan raaxo lahayn.
  • Haddii aad jeceshahay tolitaanka, tani waxay noqon kartaa mid aan raaxo lahayn marka aad fadhiisato. Ku maydh biyo siilkaaga maalin kasta si aad u nadiifiso oo aad u yarayso xanuunka.
  • Hel nashasho kugu filan.
  • Waxaad lumisaa dhiiga ilaa 6 todobaad ka dib ummulida. Dhiiga u horeeyaa waa casaan. Ka dib waxya noqotaa midan bunni ah. Ka dib, waxay noqon kartaa jaalle ama caddaan. Qadarka dhiigu wuu sii yaraadaa U beddel tuwaalada sixada si caadi ah.

Ilaa 6 todobaad ka dib ummulida, muddada dhiigaaga caadadu way soo noqotaa. Haddii aad naas nuujiso ilmagaaga, waxay qaadan kartaa wakhti dheer.

Muddada uurka, haweenayda muruqyadeeda misigtu way kala baxaan. Ummulida ka dib, muruqyadan waxay u baahanyihiin jimicsi si ay u bogsadaan. Waydii ummulisadaada ama dhakhtarka haweenka wixii talo ah. Waxaa laguu gudbin karaa daaweeyaha jidhka ee misigta.

  • De kraamverzorgster controleert regelmatig uw hartslag, temperatuur, bloeddruk, bloedverlies en hoogte van de baarmoeder
  • De baarmoeder trekt samen en wordt geleidelijk kleiner. Deze samentrekkingen kunnen onaangenaam zijn.    
  • Als u hechtingen heeft, kunnen deze ongemakkelijk zijn wanneer u zit. Spoel uw vagina 2 keer per dag met stromend water om dit schoon te houden en de pijn te verzachten. 
  • Rust voldoende.
  • U verliest bloed tot 6 weken na de bevalling. Eerst is het bloed helderrood. Dan wordt het bruinig. Daarna kan het geel of wit worden. De hoeveelheid bloed wordt minder. Vervang regelmatig het maandverband.

Ongeveer 6 weken na de bevalling komt uw menstruatie weer op gang. Als u borstvoeding geeft, kan dit langer duren. 

Tijdens de zwangerschap rekken uw bekkenbodemspieren uit. Na de bevalling moet u deze spieren trainen zodat ze kunnen herstellen. Vraag advies aan uw verloskundige of gynaecoloog. U kan eventueel doorverwezen worden naar een bekkenbodemfysiotherapeut. 

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Daryeelka dhalmada ka dambeeya
Maalmaha u horeeya ka dib ummulida waxaad taageero ku heshaa guriga oo ka timid caawimada hooyada dhasha. Waxay caawisaa daryeelka ilmahaaga cusub ee dhashay. Caawimada hooyada dhashay waxaa kharashka lagu siiyaa xidhmada caymiska caafimaadka (basisverzekering).
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh