Qofka qaba HIV waa uuraysan karaa si dabiici ah oo waxa uu dhali karaa carruur aan qabin HIV.

U uuraysiga si dabiici ah

Hoosta xaaladaha qaarkood, waa suuragal adigi inaad samayso galmo aan lahayn kondhom lamaanahaaga joogtad aah (xidhiidh joogta ah) kaas oo aan qabin HIV.

 • Haddii, ugu yaraan 6 bilod, qadarka HIV ku jira dhiigaaga (xamuulka fayraska) aan in dheeraad ah la heli karin. Haddii aad si sax ah uqaadato dawooyinka maalin kasta, xamuulka fayraska wuu yaraadaa. Dhowr bilood ka dib, calaamadaha fayraska in dheeraad ah lagama heli karo baadhitaanka, iyo
 • Haddii xamuulka fayraska aad sido la eegay wax ka yar 6 bilood ka hor, iyo
 • Haddii aadan qabin STI oo dahaadhka xuubka afkaaga, futada, guska ama siilka aanay waxyeelo gaadhin.

La hadal la taliyahaaga HIV iyo lamaanahaaga haddii aad doonayso inaad galmo ku samayso kondhom la'aan.

Haweenay la hadlaysa la taliyaha HIV.
Haweenay la hadlaysa la taliyaha HIV.
Lammaana hadlaya
Lammaana hadlaya

Haddii uuraysiga dabiiciga ah aanu suuragal ahayn

Suuragal maaha in loo uuraysto qaab dabiici ah, waxaa jira doorasho kale:

Haddii uu ninku qabo HIV

Fayraska HIV waxay ku jirtaa gudahashahwada ninka.

 • Khabiir ayaa "maydhi" shahwada si uu uga saaro fayraska.
 • Khabiirku waxa uu ku geliyaa siriij shahwada la maydhay gudaha makaanka haweenayda.

Haddii ay haweenaydu qabto HIV

 • Unuga ukunta kama koobna fayras.
 • Khabiirku waxa uu ku geliyaa shahwada ninka makaanka haweenayda.

Uurka iyo HIV

Haweenayda uurka leh ee qabta HIV waa inay qaadataa dawooyin muddada uurka iyo ummulida. Xaaladan, wax ka badan 99% ayaa ku dhasha HIV.

Waxaad kala hadli kartaa dhakhtara haweenka haddii aad si dabiici ah u ummuli karto. Wakhtiyada qaarkood ilmahu waa inuu ku dhashaa qaliinka uurka.


Ilmaha waxaa la siiyaa dawooyin dhalashada ka dib.

Caanaha naasku waxay ka koobanyihiin HIV. Tan macnaheedu waxa weeye hooyadu ma naas nuujin karto. Wxaa jira qaabab kale oo la isugu xidho ilmahaaga.

Haweenayda uurka leh ee qabta HIV waa inay qaadataa dawooyin muddada uurka iyo ummulida.
Haweenayda uurka leh ee qabta HIV waa inay qaadataa dawooyin muddada uurka iyo ummulida.
Dhakhtarka haweenku waxa uu la hadlaa haweenay uur leh qaabkaas waxay kartaa inay si wanaagsan u ummusho ilmaheeda.
Dhakhtarka haweenku waxa uu la hadlaa haweenay uur leh qaabkaas waxay kartaa inay si wanaagsan u ummusho ilmaheeda.
Hooyadu waxay dhalo ku quudisaa ilmaheeda beddelkeed.
Hooyadu waxay dhalo ku quudisaa ilmaheeda beddelkeed.

Iemand met hiv kan zwanger worden via de natuurlijke weg en kinderen krijgen die geen hiv hebben.

Natuurlijk zwanger worden

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom geslachtsgemeenschap te hebben met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading) sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord. Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, daalt de virale lading. Na enkele maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord in een test, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd, en
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met de hiv-consulent of huisarts en uw partner wanneer u geslachtsgemeenschap wil hebben zonder condoom.

Vrouw praat met de hiv-consulent.
Vrouw praat met de hiv-consulent.
Stel praat met elkaar.
Stel praat met elkaar.

Als natuurlijk zwanger worden niet mogelijk is

Als het niet mogelijk is om op een natuurlijke manier zwanger te worden, is er een andere optie:

Als de man hiv heeft 

Het hiv-virus zit in het sperma van de man.

 • Een specialist kan het sperma ‘wassen’ en zo het virus verwijderen. 
 • De specialist brengt het gewassen sperma in de baarmoeder van de vrouw met een spuit. 

Als de vrouw hiv heeft

 •  Er zit geen virus in de eicel
 • Een specialist brengt het sperma van de man in de baarmoeder met een spuit.

Zwangerschap en hiv

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling. Als dit gebeurt, wordt meer dan 99% van de baby’s zonder hiv geboren. 

De gynaecoloog bespreekt met de zwangere vrouw hoe zij het beste kan bevallen.  

De baby krijgt medicijnen na de geboorte. 

Het hiv-virus zit in de moedermelk. De moeder mag daarom geen borstvoeding geven. Er zijn andere manieren om een band met uw baby op te bouwen.

Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
Een zwangere vrouw met hiv moet medicijnen nemen tijdens de zwangerschap en bevalling.
De gynaecoloog bespreekt met de zwangere vrouw hoe ze het beste kan bevallen.
De gynaecoloog bespreekt met de zwangere vrouw hoe ze het beste kan bevallen.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De baby krijgt medicijnen na de geboorte.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder mag geen borstvoeding geven.
De moeder geeft de baby flesvoeding.
De moeder geeft de baby flesvoeding.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Xarumaha dawaynta HIV
Haddii aad qabto HIV, waa muhiim in lagu daweeyaa. Liiska xarumaha dawaynta HIV gudaha Netherlands.
Ururka HIV
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan HIV iyo la xidhiidhka dadka kale ee qaba HIV
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh