Uurku waxa uu gaadhaa 9 bilood (40 todobaad/ 280 maalmood).

1 ilaa 3 bilood

Ta bacrinsan ee unuga ukuntu waxa uu u kobcaa si degdeg ah. Ka dib 3 ilaa 6 todobaad, dhammaan qaybaha jidhka aasaasiga ah ayaa bilaaba inay koraan.

Ka dib 6 todobaad, wadnahu waxa uu bilaabaa inuu garaaco.

Xubnaha (sida maskaxda, dhuuxa lafta dhabarka, iwm.) ayaa kobca.

Xadhiga xudunta iyo mandheerta waa diyaar.

4 ilaa 6 bilood

Uur jiifku waxa uu u koraa degdeg oo maskaxda waxay kortaa wax badan. Uur jiifka waxa uu bilaabaa inuu dhaqaaqo, tusaale ahaan: qaloocida, laadista, qabashada. Uur jiifku waxa wuu liqi karaa, nuugi karaa oo hamaamsan karaa.

Ka dib 4 bilood, ummulisadaama dhakhtarka haweenka waxa uu kuu sheegi karaa adiga sinjiga ilmaha isagaa adeegsanaya altarasoonka. Waad dooran kartaa haddii aad doonayso inaad ogaato sinjiga uur jiifkaaga ama aanad doonayn.

Ka dib ilaa 5 bilood, waxaad dareemi kartaa dhaqaaqa uur jiifka.

Cidiyaha, maqaarka iyo timaha ayaa muuqda.

Uur jiifku waxa uu bilaabaa inuu wax maqlo.

7 ilaa 9 bilood

Uur jiifku waxa uu noqdaa 3 wakhti mid culus iyo labba jeer mid wayn.

Uur jiifku waxa uu kaydiyaa duxda si uu u diiranaado, boorootiinkana koriinka muruqa, kaalshiyamka koriinka lafaha iyo nafaqeeyayaasha kale sida xadiidka.

Maskaxdu waxay u kortaa si degdeg ah.

Sambabada waxay diyaar u yihiin neefsashada madaxa banaan ee dhammaadka uurka.

Uur jiifku wuu is rogaa oo caadi ahaan waxa uu hoos usoo rogaa madaxiisa wax yar ka hor ummulida.

Een zwangerschap duurt ongeveer 9 maanden (40 weken/280 dagen).

Maand 1 tot 3

De bevruchte eicel ontwikkelt zich snel. Na 3 tot 6 weken beginnen alle lichaamsdelen te groeien.

Na 6 weken begint het hart te kloppen. 

De organen (zoals de hersenen, het ruggenmerg, ...) ontwikkelen zich.

De navelstreng en de placenta zijn gevormd. 

Maand 4 tot 6

De foetus groeit snel en de hersenen ontwikkelen zich snel verder. De foetus begint te bewegen: draaien, trappelen, grijpen. De foetus kan nu ook slikken, zuigen en gapen.

Na 4 maanden kan de verloskundige of gynaecoloog u het geslacht van de baby zien op de echo. U mag ervoor kiezen of u het geslacht van uw foetus wilt weten of niet. 

Na ongeveer 5 maanden kunt u de foetus voelen bewegen. 

De foetus krijgt nagels, huid en lichaamsbeharing. 

De foetus begint te horen. 

Maand 7 tot 9

De foetus wordt 3 keer zo zwaar en 2 keer zo groot.

De foetus slaat vet op om warm te blijven, proteïnen voor de spieropbouw, calcium voor de botopbouw, en andere essentiële voedingsstoffen zoals ijzer.

De hersenen ontwikkelen zich snel. 

De longen zijn klaar om zelfstandig te ademen tegen het einde van de zwangerschap.

De foetus draait rond en ligt vlak voor de bevalling gewoonlijk met het hoofd naar beneden.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh