Qubashada uurka waa ummulida bisha u horaysa ee uurka halka uur jiifku aanu si ku filan u korin si uu ugu noolaado dibada ilma galeenka.

Astaamaha qubashada uurka ee hore

Astaamahaqubashada uurka ee hore waxay la mid yihiin kuwan muddada dhiiga caadada culus:

  • waayida dhiig dhexda siilka'
  • majiirka ama xanuunka caloosha.

Haddii aad leedahay astaamahan, la xidhiidh dhakhtar ama dhakhtarka haweenka.

Astaamaha qubashada uurka hore: luminta dhiiga ka imanaya siilka.
Astaamaha qubashada uurka hore: luminta dhiiga ka imanaya siilka.
Astaamaha uur qubashada hore: majiir ama xanuun caloosha ah.
Astaamaha uur qubashada hore: majiir ama xanuun caloosha ah.
Haddii aad leedahay astaamahan, la xidhiidh dhakhtar ama dhakhtarka haweenka.
Haddii aad leedahay astaamahan, la xidhiidh dhakhtar ama dhakhtarka haweenka.

Sababaha qubashada uurka

Waxaa jiri kara sababo badan oo qubashada uurka ah. Badanka uur jiifta waxay leeyihiin ceeb oo si wanaagsan uma koraan. Waxay noqon kartaa natiijada, tusaale ahaan, caabuqa, cudurka hormoonada ama ku abqaalida liidata gudaha ilma galeenka. Inta badan ma cadda waxa sababay qubashada uurka. Caadi ahaan qubashada uurku saamayn kuma laha uuraysiga mustaqbalka.

Qubashada uurka maaha khaladka hooyada. Hawlaha jidhka caadiga ah, sida socodka ama wareega, weligeed maaha sababta qubashada uurka.

Galmada muddada uurka waxyeelo kuma aha uur jiifka. Waxaad samayn kartaa galmo iyaddoo dhakhtarku kugula taliyo mooyee.

Murugo

Haweenayda uurka leh iyo lamaanaheedu waxay noqon karaan kuwa si degdeg ah ugu xidhan ilmaha aan dhalan. Marka uur jiiftu dhimato, tani waxay sababi kartaa murugo qoto dheer.

Labbada lamaane waxay xaq u leeyihiin inay murugoodaan. Waa inay la tacaalaan waayitaanka oo ay noloshooda meel uga helaan. Ka wada hadla ama kala hadla mid ka mid ah xirfad yaqaanada caafimaadka hoose.

Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbare vrucht tot 16 weken zwangerschap. 

Symptomen van een vroege miskraam

De symptomen van een vroege miskraam zijn vergelijkbaar met die van een zware menstruatie:

  • verlies van bloed via de vagina
  • (hevige) krampen of buikpijn.

Neem contact op met uw verloskundige of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: (hevige) krampen of buikpijn.
Symptoom van een vroege miskraam: (hevige) krampen of buikpijn.
Neem contact op met een verloskundige of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.
Neem contact op met een verloskundige of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Oorzaken van een miskraam

Een miskraam kan verschillende oorzaken hebben. Meestal heeft de foetus een afwijking en kan zich niet goed ontwikkelen. Een miskraam kan ook het gevolg zijn van, bijvoorbeeld, een infectie, een probleem met de hormonen of een slechte innesteling in de baarmoeder. Het is vaak niet duidelijk wat de oorzaak van een miskraam is. Meestal heeft een miskraam geen invloed op een latere zwangerschap.

Een miskraam is niet de schuld van de moeder. Normale fysieke activiteiten, zoals wandelen of fietsen, zijn nooit de oorzaak van een miskraam.

Seks tijdens de zwangerschap is niet schadelijk voor de foetus. Het mag, tenzij uw verloskundige of gynaecoloog adviseert om het niet te doen.

Verdriet

Een zwangere vrouw en haar partner kunnen zich zeer snel hechten aan een ongeboren baby. Een miskraam kan dan ook veel verdriet veroorzaken. 

Beide partners hebben recht op hun verdriet. Ze moeten het verlies verwerken en er een plaats voor vinden in hun leven. Praat erover met elkaar of een hulpverlener. 

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh