Ummulida qaliinka waxaa sidoo kale loogu yeedhaa qaliinka uurka. Muddada qaliinka ummulida, dhakhtarku waxaa uu sameeyaa dilaacis calooshada hooyada ah si uu u soo saaro ilmaha.

Sababaha inta badan ugu badan ee qaliinka uurku waa:

 • Misigta hooyada oo aa du yar ilmahu inuu soo dhex maro:
 • Mandheertu waxay taala horta albaabaka makaanka (dhuunta ilma galeenka) ama mandheertu way debecdaa;
 • Qayb xadhiga xudunta ah ayaa ka soo baxda dhuunta ilma galeenka;
 • Madaxa ilmaha hoos uma foorarsado;
 • Wax ka badan 1 ilma ayaa u baahan inuu dhasho;
 • Hooyada ama ilmaha waxa uu qabaa jiro taas oo ka dhigta ummulida dabiiciga ah wax aan suuragal ahayn.
Dhakhtar samaynaya qaliinka uurka.

Qaliinka uurka: qaliinka

Qaliinka uurka la qorsheeyay waxa uu u dhacaa sida soo socota:

Waxaa lagu dhigaa cusbitaalka subaxda. Waa inaad soomanayd (ma jirto cunto ama cabbitaan) ugu yaraan 6 saacadood. Waxaad diyaarisaa qaliin. Tusaale ahaan: waxaad xidhataa shuluga qaliinka, waxaad iska bixisaa wisaaqyada iyo siliska oo waxaad iska maydhaa is kiriimka is qurxinta.

Dhakhtarku waxa uu ku siin doonaa dawada suuxinta dhabarka hoose ah. Tani waa mudditaan dhabarka hoose ah. Mudditaanka waxaa la siin karaa marka aad fadhido ama aad jiifto.

Dhakhtar siinaya haweenayda uurka leh mudditaanka suuxinta dhabarka hoose.

Muddada ummulida, lamaanahaaga ama qof kale oo aad doorato ayaa kula joogi kara. Dhakhtarku waxa uu sameeyaa dilaaciska calooshaada , ka sareeya timaha shicrada. Ma dareentid wax xanuun ah, laakiin waxaad dareentaa in lagu qalayo.

Dhakhtarka waxa uu soo saaraa ilmahaaga. Qaliinka oo dhan waxa uu qaataa ilaa 1 saac.
Ka dib xadhiga xudunka ayaa la jaraa.

Haddii aad leedahay qaliinka uurka degdega ah:

 • waxaad caadi ahaan heshaa suuxinta guud beddelka suuxinta qaybta hoose ee dhabarka ah (maxaliga) ah.
 • Keliya lamaanahaagu waxa uu ku raaci karaa adiga ka dib suuxinta marka lagu mudday.

Een bevalling met een operatie wordt een keizersnede genoemd. Bij een keizersnede maakt de gynaecoloog een snee in de buik van de moeder om de baby geboren te laten worden. De snee bevindt zich boven het schaamhaar. 

De meest voorkomende redenen voor een keizersnede zijn:

 • Het bekken van de moeder is te smal om de baby door te laten;
 • De placenta ligt voor de ingang van de baarmoeder (baarmoedermond) of de placenta komt los;
 • Een stuk van de navelstreng is door de baarmoedermond naar buiten gekomen;
 • Het hoofdje van de baby ligt niet naar beneden; 
 • Meer dan 1 baby moet worden geboren;
 • De moeder of het kind heeft een ziekte die een natuurlijke bevalling onmogelijk maakt.
Dokter voert een keizersnede uit.

Keizersnede: de operatie

Een geplande keizersnede gebeurt als volgt: 

U wordt ’s ochtends opgenomen in het ziekenhuis. U moet minstens 6 uur nuchter zijn (geen eten of drinken). U maakt zich klaar voor de operatie. Bijvoorbeeld: u trekt een operatiehemd aan, doet uw juwelen af en verwijdert make-up.

De dokter geeft u epidurale verdoving. Dit is een injectie in de onderrug. U krijgt de verdoving terwijl u zit of ligt.

Dokter geeft een zwangere vrouw epidurale verdoving.

Tijdens de bevalling kan uw partner of iemand anders van uw keuze bij u blijven. De gynaecoloog maakt een snee in uw buik, boven uw schaamhaar. U voelt geen pijn, maar u voelt wel dat u wordt geopereerd.

De dokter haalt de baby naar buiten. De hele operatie duurt maximaal 1 uur. 
De navelstreng wordt daarna doorgeknipt.  

Bij een keizersnede in een noodsituatie:  

 • krijgt u vaker algemene verdoving in plaats van epidurale (lokale) verdoving;
 • mag uw partner aanwezig zijn wanneer de verdoving is gezet. 

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh