Xidhiidhka hooyada-ilmaha

Xidhiidhka u dhexeeya hooyada iyo ilmahu waxay ku kobocdaa si dabiic ah muddada uurka.

Hooyada iyo ilmahu si kedis ah ayay uga jawaab celiyaan ishaarooyinka midba ka kale. Ilmahu waxa uu aqoonsadaa urta iyo garaaca wadnaha hooyadii.

Maalin kasta hooyadu waxay fahantaa si wanaagsan waxa ilmahu u baahanyahay. Tusaale ahaa: sababtee isaga /iyadda way oydaa ama marka isaga /iyaddu ay gaajoonayso.

Naas nuujinta waxay ka caawisaa in la xoogeeyo xidhiidhka u dhexeeya hooyada iyo ilmaha. Si kastaba ha ahaatee, hooyooyinka aan naas nuujin sidoo kale waxay dabiici ahaan isugu xidhmaan si dabiici ah oo fudud ilmahooda.

Xidhiidhka aabaha-ilmaha

Aabbayaashana, aad ayay u adkaan kartaa in la sameeyo xidhiidh xoogan. Laakiin aabbayaasha, sidoo kale, waxay xoojin karaan xidhiidhkooda ay la leeyihiin ilmahooda. Waxay karaan, tusaale ahaan:

Daqiiqadahan isku dhowaanshaha waxay muhiim u yihiin aabbaha iyo ilmaha. Sidoo kale machaneedu waxa weeye in hooyadu ay nasan karto wakhti ilaa ka kale.

La hadalka

Noqoshada waalidka waa nidaamka barashadda. La hadal qoyskaaga, saaxiibada, waalidka kale iyo dhakhtarkaaga guud ama ummulisada. Way ku caawin karaan oo talo ku siin karaa. Sidoo kale la hadal lamaanahaaga wax ku saabsan waxa aad labbadiinuba doontaan oo aad u baahantahay.

Moeder-kindrelatie

De band tussen de moeder en haar kind groeit vanzelf tijdens de zwangerschap.

Moeder en baby reageren spontaan op elkaars signalen. De baby herkent de hartslag en de geur van de moeder. 

Elke dag leert de moeder de baby beter te begrijpen. Bijvoorbeeld waarom hij/zij huilt of wanneer hij/zij honger heeft. 

Borstvoeding geven helpt om de band tussen moeder en kind te versterken. Ook moeders die geen borstvoeding geven, bouwen vanzelf een band met hun baby op. 

Vader-kindrelatie

Voor vaders kan het moeilijker zijn om een sterke band op te bouwen. Maar ook vaders kunnen de relatie met hun kind versterken. Zij kunnen bijvoorbeeld:

  • De baby moedermelk of poedermelk geven met een flesje;
  • De baby knuffelen;
  • De baby in bad doen;
  • De baby dragen in een draagdoek. 

Deze intieme momenten zijn belangrijk voor vader en kind. En de moeder kan ondertussen een beetje rusten.

Praten

Ouder van een kind worden is een leerproces. Praat met uw familie, vrienden, andere ouders, uw huisarts of de verloskundige. Zij kunnen u helpen en advies geven. Praat ook met uw partner over wat jullie beiden willen en nodig hebben.  

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Daryeelka dhalmada ka dambeeya
Maalmaha u horeeya ka dib ummulida waxaad taageero ku heshaa guriga oo ka timid caawimada hooyada dhasha. Waxay caawisaa daryeelka ilmahaaga cusub ee dhashay. Caawimada hooyada dhashay waxaa kharashka lagu siiyaa xidhmada caymiska caafimaadka (basisverzekering).
Ummulisada
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho.
Dhakhtarka cudurada haweenka
Haddii aad uur leedahay oo lagu soo gudbiyay, waxaad booqataa dhakhtarka cudurada haweenka. Ummulisada ama dhakhtarka guud ayaa ku gudbiya.
Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh