Badanka STIyada waxa loodawayn karaa si fudud. Waxaad ogaataa oo keliya haddii aad qabto STI yada iyo haddii naftaada la baadho.

Waxaa kaa baadhi kara dhakhtarkaaga guud ama adeega caafimaadka bulshada dad waynaha (GGD)

Waxaad si xor ah ula hadli kartaa dhakhtarka. Isaga ama iyaddu waxay leeyihin dhammaan macluumaadka loogu baahanyahay inay ku caawiyaan. Dhakhtarku kuma siin karo macluumaad adiga kugu saabsan qof kale. Isaga/ iyadda waxaa sharcigu ku waajibayay inay tixgeliyaan gaar ahaanshahaaga.

Haweenay la hadlaysa dhakhtar.

Baadhitaanka cudurada galmada

Baadhitaanka STI waxaa loo sameeyaa sida soo socota:

 • Xirfad yaqaanka caafimaadku waxa uu kula hubiyaa waxay ahayd nooca galmada aad samaysay oo waxa uu ku waydiin doonaa wax ku saabsan astaamo kasta.
 • Xirfad yaqaanka caafimaad waxa uu baadhi karaa xubnahaaga galmada, afka iyo futada si uu u baadho astaamaha.
 • Xirfad yaqaanka caafimaad inta badan waxa uu qaadaa muunad dhiiga oo waxa uu dalbadaa muunad kaadida ah. Dhakhtarku waxa uu sidoo kale ka qaadaa muunad meelaha qabi karta (afka/ hunguriga, futada, siilka ilama galeenka).
 • Xirfad yaqaanka caafimaad waxa uu u diraa muunadaha shaybaadhka si loo baadho.
 • Xirfad yaqaanka caafimaad waxa uu helaa natiijada shaybaadhka baadhida ilaa 1 todobaad ka dib.
 • Dhakhtarka ama kalkaalisada waxa uu kuu sharaxaa adiga oo kaala hadlaa wax ku saabsan tallaabooyinka xiga. Haddii ay lama huraan tahay isaga/ iyaddu waxa uu ku siin doonaa dawooyinka lagu daweeyo STI. Badanka STI yada waa la daweeya ama astaamahooda waa la dawayn karaa.
Xirfad yaqaanka caafimaad oo muunada dhiiga ka qaadaya haweenayda.
Xirfad yaqaanka caafimaad oo muunada dhiiga ka qaadaya haweenayda.
Xirfad yaqaanka caafimaad oo muunad ka qaadaya afka ninka.
Xirfad yaqaanka caafimaad oo muunad ka qaadaya afka ninka.

Qiimaha baadhitaanka STI.

Waxaa kaa baadhi karaa STI yada dhakhtarkaaga guud ama adeega caafimaadka bulshada dad waynaha (GGD) Miyay jiraan khataro STIyada ah? Haddii aad buuxiso xaalado qaar ah waxaad iska baadhi kartaa bilaash xaga adeega caafimaadka bulshada dad waynaha (GGD) ee aagaaga. Dadka dhalinta yar ilaa 25 sanado jir, shaqaalaha galmada, raga galma la sameeya raga iyo dadka ka yimid wadamada STI ay si aad ah ugu badantahay waxay ka samaysan karaan ballan adeega caafimaadka dad waynaha ee degmadda.

Waxaa sidoo kale ku baadhi kara dhakhtarkaaga guud. La tashigaaga dhakhtarka guud waa bilaash, laakiin wakhtiyada qaarkood waa inaad iska bixisaa baadhitaanka. Tani waxay ku xidhantahay caymiskaaga caafimaad iyo xad dhaafka caymiskaaga caafimaad (eigen risico). Waydii adeeg bixiyahaaga caymiska macluumaad dheeraad ah.

Haddii aad ku nooshahay xarunta magan galyada waxaad booqan kartaa xaruntaada caafimaadka halkaa wixii ah baadhitaanka bilaashka ah ee STI iyo talo.

Waa maxay qiimaheedu?

De meeste soa’s zijn goed te behandelen. U weet pas of u een soa hebt als u bent getest.

U kunt zich laten testen door uw huisarts of de GGD

U kunt vrijuit praten met de dokter. Die heeft zoveel mogelijk informatie nodig om u te kunnen helpen. Een dokter mag geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren

Vrouw praat met een dokter.

Soa-test

Een soa-test verloopt als volgt:

 • De zorgverlener vraagt welke seks u had en of u symptomen heeft. 
 • De zorgverlener zal mogelijk uw geslachtsdelen, mond en anus onderzoeken op symptomen
 • De zorgverlener zal meestal een bloedmonster nemen of om een urinemonster vragen. Hij kan ook een uitstrijk nemen van de plaatsen die mogelijk geïnfecteerd zijn (mond/keel, anus, vagina, urinebuis). 
 • De zorgverlener stuurt de stalen naar een laboratorium voor verder onderzoek.
 • Ongeveer 1 week later ontvangt de dokter de resultaten van dit onderzoek.
 • De arts of verpleegkundige geeft uitleg bij het resultaat en bespreekt de volgende stappen met u. Indien nodig, zal hij/zij u medicijnen geven om de soa te behandelen. De meeste soa’s kunnen genezen of de symptomen kunnen worden behandeld.
Dokter neemt een bloedmonster van een vrouw.
Dokter neemt een bloedmonster van een vrouw.
Dokter neemt een uitstrijk van de mond van een man.
Dokter neemt een uitstrijk van de mond van een man.

Prijs van een soa-test

U kunt bij de GGD of uw huisarts een soa-test doen. Loopt u een hoog risico op soa’s? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u zich gratis laten testen bij de GGD in uw buurt. Jongeren tot 25 jaar, sekswerkers, mannen die seks hebben met mannen en mensen afkomstig uit landen waar veel soa’s voorkomen kunnen een afspraak maken bij de GGD.

U kunt ook bij uw huisarts testen. Uw bezoek aan uw huisarts is gratis maar soms moet u betalen voor de test. Dit hangt af van uw zorgverzekering en eigen risico. Vraag meer informatie hierover aan uw zorgverzekeraar. 

Als u in een COA-opvanglocatie woont, kunt u voor een gratis soa-test en advies naar het Gezondheidscentrum op de locatie gaan.

Wat kost het?

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
STI Aids the Netherlands(Soa Aids Nederland)
Haddii aad u malaynayso inaad qabto STI, waa muhiim in lagu baadhaa. Liiska cinwaanada baadhitaanada STI iyo tallaalada.
Sense.info
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Jouw GGD - Adeegaaga caafimaadka degmada ee dad waynaha
Haddii aad ka yartahay 25 oo aad qabto su'aalo ku saabsan caafimaadka, galmada, jidhkaaga, dareemada, khamrada ama maandooriyaha waxaad ku waydiin kartaa iimayl ama wada sheekaysi qoraal onlayn ah.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh