Daawaynta HIV

Haddii aad si sax ah u qaadato dawooyinkaaga maalin kasta, weli waxaad ku noolaan kartaa nolol caadi ah oo waxaad noolaan karta ilaa inta iyo wakhtiga qofka aan qabin HIV.

U qaado dawooyinkaaga qaabka ka taliyaha HIV uu kuu sheego. Kala hadal la taliyahaaga HIV wax ku saabsan dawooyinka adiga kuu wanaagsan.

Haddii aan lagu dawayn, waxaad kartaa inaad qaadsiiso dadka kale dhexda galmada aan la is ilaalin amadhiigaaga. Waxaad qaadsiin kartaa ilmahaaga muddada uurka amaummukida ama marka la naas nuujinayo. Daawaynta saxda ah, haweenka qaba HIV weli waxay dhali karaan carruur caafimaad leh.

Nin qaadanaya dawooyinka HIV.

Qaab nololeed caafimaad leh

Daryeel caafimaadkaaga:

 • Cun cunto caafimaad leh Horumari iska caabigaaga cudurada.
 • Samee jimcsi
 • Ka dhig sigaarka, daroogada iyo khamrada wax yar.
 • Hel nasasho kugu filan habeenkii Waxay yarayn doontaa walbahaarka.
Cun cunto caafimaad leh
Cun cunto caafimaad leh
Samee jimcsi
Samee jimcsi
Ka dhig sigaarka, daroogada iyo khamrada wax yar.
Ka dhig sigaarka, daroogada iyo khamrada wax yar.
Hel nasasho kugu filan habeenkii
Hel nasasho kugu filan habeenkii

Xidhiidhka bulshadda

Waxaad ku qaadsiin kartaa qof dhexda xidhiidhka bulshadda. Uma baahnid inaad ka baqato cudurka haddii, tusaale ahaan, aad la wadaagto koob ama bilaydh qof ama haddii aad taabato qof ama siiso dhunkasho ama Dhunkashada faransiiska.

Ma jiro gudbinta HIV: wadaagista koob ama bilaydh
Ma jiro gudbinta HIV: wadaagista koob ama bilaydh
Ma jiro gudbinta HIV: taabashada ama gacan qaadista
Ma jiro gudbinta HIV: taabashada ama gacan qaadista
Ma jiro caabuq HIV: is dhunkashada ama siinta dhunkashada Faransiiska
Ma jiro caabuq HIV: is dhunkashada ama siinta dhunkashada Faransiiska

In dheeraad ah khatar uguma jiro cudurka.

Haddii aad u qaadato dawooyinkaaga si sax ah maalin kasta, qadarka HIV ku jira dhiigaaga (xamuulka fayraska) hoos ayuu u dhacaa. Dhowr bilood ka dib, in dheeraada lama raad raaci karo, in kastoo, fayrasku weli dhiigaaga ku jiro. Markaas in dheeraad ah ma awoodin inaad qaadsiiso qof kale HIV.

Hoosta xaaladaha qaarkood, waa kuu suuragal adiga inaad samayso galmo aan lahayn kondhom lamaanahaaga joogtada ah (xidhiidhka joogtada ah) kaas oo aan qabin HIV.

 • Haddii aad u qaadato dawooyinkaaga HIV si sax ah maalin kasta, oo
 • Haddii, ugu yaraan 6 bilood, qaadista fayriskaaga aan in dheeraad ah la ogaan karin, iyo
 • Haddii xamuulka fayraska aad sido la eegay wax ka yar 6 bilood ka hor;
 • Haddii adiga iyo lamaanahaagu aydaan qabin STI oo dahaadhka xuubka afkaaga, futada, guska ama siilka aanay waxyeelo gaadhin.

La hadal la taliyaha HIV iyo lamaanahaaga haddii aad doonayso galmo aan lahayn kondhom.

Lammaana hadlaya

U sheegida qof inaad qabto HIV

La noolaanshaha HIV maaha qaab fudud. Way ku caawin kartaa haddii aad kala hadasho qof wax ku saabsan HIV. Waajib kuguma aha inaad u sheegto dadka inaad qabto HIV.

Behandeling van hiv

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, kunt u een normaal leven leiden en zelfs even lang leven als iemand zonder hiv. 

Neem uw medicijnen zoals de hiv behandelaar het vraagt. Bespreek met uw hiv behandelaar welke medicijnen het best zijn voor u. 

Als u geen behandeling krijgt, kunt u anderen infecteren door onbeschermde seks of met bloed. U kunt uw baby infecteren tijdens de zwangerschap of bevalling of via borstvoeding. Met de juiste behandeling kunnen vrouwen met hiv toch gezonde kinderen krijgen

Man neemt hiv-medicatie.

Gezonde levensstijl

Draag zorg voor uw gezondheid:

 • Eet gezond. Daardoor bent u beter beschermd tegen ziekten.
 • Beweeg. 
 • Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum. 
 • Rust goed uit ‘s nachts. U zal minder gestresseerd zijn.
Eet gezond.
Eet gezond.
Beweeg.
Beweeg.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Beperk sigaretten, drugs en alcohol tot het minimum.
Rust goed uit ‘s nachts.
Rust goed uit ‘s nachts.

Sociaal contact

U kunt niemand infecteren door sociaal contact. U hoeft niet bang te zijn voor infectie als u een glas of bord met anderen deelt of anderen aanraakt, kus of een tongzoen geeft.  

Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongkus geven
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongkus geven

Geen risico op infectie meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus dikwijls niet meer worden opgespoord, ookal is het nog in uw lichaam. U kunt hiv niet meer doorgeven aan anderen. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa hebben en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met een hiv-consulent en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Iemand vertellen dat u hiv heeft

Leven met hiv leven is niet altijd gemakkelijk. Het kan helpen om er met iemand over te praten. U bent niet verplicht om anderen te vertellen dat u hiv heeft. 

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Xarumaha dawaynta HIV
Haddii aad qabto HIV, waa muhiim in lagu daweeyaa. Liiska xarumaha dawaynta HIV gudaha Netherlands.
Ururka HIV
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan HIV iyo la xidhiidhka dadka kale ee qaba HIV
Poz & Proud
Ururka raga khaniiska ah ee qaba HIV
Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Goobta
Goobta khaniisadaha, khaniisiinta, labba sinjiilayaasha iyo qofka sinjigiisa beddela. Haddii aad qabto wax su'aalo ah, waxaad ka waydiin kartaa iimayl ahaan, qoraal onlayn ahaan ah ama telefoonka.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh