Xakamaynta HIV

HIV lama dawayn karo laakiin waxaad ku xakamayn kartaa dawooyinka. Haddii aad qabto HIV oo si degdeg ah aad u qaadato dawada saxda ah, waxaad ku noolaan kartaa nolol caadi ah. Ma qaadi doontid AIDS oo waxaad xataa noolaan kartaa ilaa inta uu noolaado qof aan qabin HIV.

Waxaa jira dawooyin badan oo kala duwan oo aad qaadan karto. La taliyaha HIV waxa uu go'aan ka gaadhaa ta ay tahay dawooyinka adiga kuu wanaagsan.

Dawooyinka HIV waxay yeelan karaan saamayn xun. Kala hadal la taliyaha HIV wax ku saabsan kuwan. Caadi ahaan, saamaynta aan wanaagsanayn waa la daawayn karaa. Ha beddelin qadarka oo ha joojin qaadashada dawada.

Nin qaadanaya dawooyinka HIV.

U qaadashada dawooyinka si adag sida la qoray.

Dawooyinkan keliya waxay shaqeeyaan haddii aad u qaadato dhab ahaan qaabka dhakhtarku kuu sheego inaad u qaadato.

 • Waxaad had iyo jeer qaadataa qadarka saxda ah ee dawooyinka:
 • Waxaad qaadataa dawooyinka maalin kasta;
 • Waxaad had iyo jeer qaadataa dawada isku wakhti maalin kasta;
 • Waxaad had iyo jeer u qaadataa dawooyinka qaabka saxda ah,iyaddoo ku xidhhn dawooyinka laguu qoray. Tusaale ahaan: wata cunta ama aan wadan.
 • Werligaa ha joojin qaadasahda dawooyinka addoon la hadal dhakhtarka ka masuulka ah daawayntaada, ama la taliyaha HIV. Daawaynta waxay u joogsan kartaa si ku meel gaadh ah oo waxay yeelan karta saamayn yaraatay.
Dhakhtar tusaya bukaankiisa dawo qorida.

In dheeraad ah khatar uguma jiro cudurka.

Haddii aad u qaadato dawooyinkaaga si sax ah maalin kasta, qadarka HIV ku jira dhiigaaga (xamuulka fayraska) hoos ayuu u dhacaa. Dhowr bilood ka dib, in dheeraada lama ogaan karo, in kastoo, fayrasku weli dhiigaaga ku jiro. Ka dib markaa ma jirto khatar ah inaad qaadsiin doonto qof kale.

HIV waa xidhiidh quman

Hoosta xaaladaha qaarkood, waa kuu suuragal adiga inaad samayso galmo aan lahayn kondhom lamaanahaaga joogtada ah (xidhiidhka joogtada ah) kaas oo aan qabin HIV.

 • Haddii aad u qaadato dawooyinkaaga HIV si sax ah maalin kasta, oo
 • Haddii, ugu yaraan 6 bilood, qaadista fayriskaaga aan in dheeraad ah la ogaan karin, iyo
 • Haddii xamuulka fayraska aad sido la eegay wax ka yar 6 bilood ka hor;
 • Haddii aadan qabin STI oo dahaadhka xuubka afkaaga, futada, guska ama siilka aanay waxyeelo gaadhin.

La hadal la taliyahaaga HIV iyo lamaanahaaga haddii aad doonayso galmo aan lahayn kondhom.

Lammaana hadlaya

La hadalka dhakhtar

Waxaad si xo ah ula hadli kartaa dhakhtarada iyo kalkaalisooyinka Xirfad yaqaanada caafimaadku ma siin karaan macluumaad adiga kugu saabsan qof kale. Iyaga waxaa sharcigu ku waajibayay inay tixgeliyaan gaar ahaanshahaaga.

Haweenay la hadlaysa dhakhtar.

Hiv onder controle houden

Hiv is ongeneeslijk maar kan onder controle worden gehouden met medicijnen. Als u hiv heeft en snel genoeg de juiste medicijnen neemt, kunt u een normaal leven leiden. U zal geen aids krijgen en kan dan zelfs even lang leven als iemand zonder hiv.  

Er zijn veel verschillende medicijnen die u kunt nemen. Meestal gaat het om een combinatie van meerdere pillen. De hiv-behandelaar beslist samen met u welke medicijnen het best zijn voor u. 

Hiv-medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Praat erover met een hiv-consulent. De bijwerkingen kunnen meestal worden behandeld. Verander nooit de hoeveelheid van de medicijnen en stop nooit met ze te nemen. 

Man neemt hiv-medicatie.

Medicijnen exact nemen zoals voorgeschreven

De medicijnen werken alleen als u ze neemt zoals de dokter u dat vraagt. 

 • Neem altijd de juiste hoeveelheid medicijnen; 
 • Neem de medicijnen elke dag;
 • Neem de medicijnen altijd op hetzelfde tijdstip;
 • Neem de medicijnen altijd op de juiste manier, afhankelijk van het medicijn dat u kreeg voorgeschreven. Bijvoorbeeld met of zonder voedsel.  
 • Stop nooit met medicijnen nemen zonder de hiv-behandelaar of hiv-consulent te raadplegen. De behandeling tijdelijk stoppen kan het effect ervan verminderen.
Dokter toont zijn patiënt een recept.

Geen risico op besmetting meer

Als u elke dag correct uw medicijnen inneemt, daalt de hoeveelheid hiv in uw bloed (virale lading). Na een paar maanden kan het virus vaak niet meer worden opgespoord, ook al is het nog in uw lichaam. U loopt geen risico meer op infectie van anderen. 

Hiv in een vaste relatie

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder condoom te vrijen met uw vaste partner (vaste relatie) die geen hiv heeft:

 • Als u uw hiv-medicatie elke dag correct neemt, en
 • Als u uw virale lading sinds minstens 6 maanden niet meer kan worden opgespoord, en
 • Als uw virale lading minder dan 6 maanden geleden is gecontroleerd; 
 • Als u en uw partner geen andere soa heeft en het slijmvlies van uw mond, anus, penis en vagina niet beschadigd is.

Praat met de hiv-consulent en uw partner wanneer u zonder condoom wil vrijen.

Koppel praat.

Praten met een dokter

U kunt vrijuit praten met artsen en verpleegkundigen. Zorgverleners mogen geen informatie over u doorgeven aan anderen. Hij/zij is bij wet verplicht om uw privacy te respecteren.

Vrouw praat met een dokter.

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Xarumaha dawaynta HIV
Haddii aad qabto HIV, waa muhiim in lagu daweeyaa. Liiska xarumaha dawaynta HIV gudaha Netherlands.
Ururka HIV
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan HIV iyo la xidhiidhka dadka kale ee qaba HIV
Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh