Qof waxa uu ka qaadi karaa HIV dheecaanka jidhka ee qofka hadda ka hor qabay HIV. HIV waxaa la isugu gudbiyaa:

Shahwada qabta, dheecaanka siilka iyo dhiiga ka yimaada muddada dhiiga caadada miduun waxa uu galaa jidhkaaga isagoo maraya xuubka dheecaanka ee futada, dhalfada ee guska, siilka iyo afka.

Dhiiga cudurka qabaa waxa uu dhiigaaga u soo gaadhi karaa si toos ah marka aad wadaagto irbadaha mudditaanka ama dhexda dhiiga la isku shubo. Gudbinta dhexda dhiiga weligeed kama dhacdo Yurub, sababtoo ah dhiiga waxaa laga baadhaa inaanu lahayn HIV.

Ugu dambayn, HIV waxaa la isugu gudbiyaa caanaha naaska marka la naasnuujinayo.

HIV la isuguma gudbiyo candhuufta.

Shahwada qabta, dheecaanka siilka iyo dhiiga ka yimaada muddada dhiiga caadada waxay geli karaan jidhkaaga isagoo maraya xuubka dheecaanka ee futada, dhalfada ee guska, siilka iyo afka.
Shahwada qabta, dheecaanka siilka iyo dhiiga ka yimaada muddada dhiiga caadada waxay geli karaan jidhkaaga isagoo maraya xuubka dheecaanka ee futada, dhalfada ee guska, siilka iyo afka.
HIV waxaa la isugu gudbiyaa dhiiga, tusaale, wadaagista irbadaha la isku muddo.
HIV waxaa la isugu gudbiyaa dhiiga, tusaale, wadaagista irbadaha la isku muddo.
HIV waxaa la isugu gudbiyaa caanaha naaska marka la naasnuujinayo.
HIV waxaa la isugu gudbiyaa caanaha naaska marka la naasnuujinayo.

Qof waxa uu ku qaadi karaa HIV dhexda galmada iyo dhexda qaababka kale ee gudbinta.

Isku gudbinta galmada dhexdeeda

Dawaynta saxda ah, qofka qaba HIV inta badan ma awoodo inuu gudbiyo HIV marka uu galmo samaynayo kondhom la'aan.

Qaababka gudbinta HIV galmada siilka iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta HIV galmada siilka iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta HIV: galmada futada iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta HIV: galmada futada iyaddoon la isticmaalin kondhom
Qaababka gudbinta HIV: galmada afka iyaddoon la isticmaalin kondhom.
Qaababka gudbinta HIV: galmada afka iyaddoon la isticmaalin kondhom.

Isku gudbinta qaababka kale

Qaababka HIV u gudbo: hooyada ilaa ilmaha muddada uurka ama ummulida ama marka la naas nuujinayo
Qaababka HIV u gudbo: hooyada ilaa ilmaha muddada uurka ama ummulida ama marka la naas nuujinayo
Qaababka HIV u gudbo: wadaagista waxyaabaha la isku muddo
Qaababka HIV u gudbo: wadaagista waxyaabaha la isku muddo

Ma jirto gudbin dhexda xidhiidhka bulshadda

Kama qaadaysid HIV dhexda xidhiidhka bulshadda. Tusaale ahaa: la wadaagista koob ama bilaydha qof, taabashada qof ama dhunkashada ama siinta qof dhunkashada Faransiiska.

Suuragal maaha in la garto haddii qof uu qabo HIV iyaddoo ka eego isaga/ iyada

Ma jiro gudbinta HIV: wadaagista koob ama bilaydh
Ma jiro gudbinta HIV: wadaagista koob ama bilaydh
Ma jiro gudbinta HIV: taabashada ama gacan qaadista
Ma jiro gudbinta HIV: taabashada ama gacan qaadista
Ma jiro caabuq HIV: is dhunkashada ama siinta dhunkashada Faransiiska
Ma jiro caabuq HIV: is dhunkashada ama siinta dhunkashada Faransiiska

Iska ilaalinta HIV

Dadka qaba HIV waxay qaadsiin karaan dadka kale haddii aanay helin daawayn. Dad badan ma garanayaan inay qabaan HIV. Ka ilaali naftaada oo isticmaal kondhomyo muddada galmada.

Kondhomka

Iemand kan hiv krijgen via de lichaamsvloeistoffen van mensen die al hiv hebben. Hiv kan worden doorgegeven via:

Geïnfecteerd sperma, vaginaal vocht en bloed van de menstruatie kunnen uw lichaam binnenkomen langs het slijmvlies van de anus, eikel van de penis, vagina en mond.

Geïnfecteerd bloed kan ook rechtstreeks in uw bloed komen door gebruikt materiaal voor injecties te delen of door bloedtransfusie. Besmetting door bloedtransfusie gebeurt bijna nooit in Europa, omdat het bloed op hiv wordt getest.

Ten slotte kan hiv worden doorgegeven via moedermelk tijdens de borstvoeding.

Hiv kan niet worden doorgegeven via speeksel.

Geïnfecteerd sperma, vaginaal vocht en bloed van de menstruatie van mensen die besmet zijn met hiv kunnen uw lichaam binnenkomen door het slijmvlies van de anus, eikel van de penis, vagina en mond.
Geïnfecteerd sperma, vaginaal vocht en bloed van de menstruatie van mensen die besmet zijn met hiv kunnen uw lichaam binnenkomen door het slijmvlies van de anus, eikel van de penis, vagina en mond.
Hiv kan worden doorgegeven via bloed, bijvoorbeeld door het delen van gebruikt materiaal voor injecties.
Hiv kan worden doorgegeven via bloed, bijvoorbeeld door het delen van gebruikt materiaal voor injecties.
Hiv kan worden doorgegeven via moedermelk tijdens de borstvoeding.
Hiv kan worden doorgegeven via moedermelk tijdens de borstvoeding.

Iemand kan hiv krijgen via seks of via andere manieren van infectie. 

Infectie via seks

Met de juiste behandeling kan iemand die hiv-positief is hiv bij seks zonder condoom niet meer doorgeven.

Wijzen van hiv infectie: vaginale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: vaginale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: anale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: anale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: orale seks zonder condoom te gebruiken.
Wijzen van hiv infectie: orale seks zonder condoom te gebruiken.

Infectie op een andere manier

Wijzen van hiv infectie: van moeder op kind tijdens de zwangerschap, bevalling of bij borstvoeding.
Wijzen van hiv infectie: van moeder op kind tijdens de zwangerschap, bevalling of bij borstvoeding.
Wijzen van hiv infectie: gebruikt injectiemateriaal delen
Wijzen van hiv infectie: gebruikt injectiemateriaal delen

Geen infectie via sociaal contact

U krijgt géén hiv van sociaal contact. Bijvoorbeeld door een glas of bord te delen met iemand met hiv of door elkaar aan te raken, te kussen of een tongzoen te geven.  

U kunt niet weten of iemand hiv heeft door naar hem/haar te kijken.

Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: een glas of bord delen
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar aanraken of de hand schudden
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongzoen geven
Geen hiv infectie: elkaar kussen of een tongzoen geven

Bescherming tegen hiv

Mensen met hiv kunnen anderen infecteren als ze geen behandeling krijgen. Veel mensen weten niet dat ze hiv hebben. Bescherm uzelf en gebruik condooms bij seks.

Condoom

Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka?

Dhakhtarka guud
Waxaad kala hadli kartaa dhakhtarka guud wax ku saabsan mowduuc kasta oo kalgacal. Haddii ay lama huraan tahay, dhakhtarka guud waxa uu kuu gudbin kara adiga xirfad yaqaan caafimaad oo takhasus leh. Qaxootiga la siiyay magangalyo (ku meel gaadh ah) waxay doortaan dhakharka guud ee degmadda. Magangalya doonka ku jira xarumaha magangalya doonka waxa kula tashan karaan dhakhtarka guud xaga xarunta.
STI Aids the Netherlands(Soa Aids Nederland)
Haddii aad u malaynayso inaad qabto STI, waa muhiim in lagu baadhaa. Liiska cinwaanada baadhitaanada STI iyo tallaalada.
Sense.info
Haddii aad ka da' yar tahay 25, waxaad la xidhiidhi kartaa Sense wixii su'aalo ku saabsan ka hortagga uurka, galmadda iyo STIs. Tan waxaad ku samayn kartaa iimayl, telefoonka, wada hadal qoraal ah oo onlayn ah ama samaynta ballanka ee saacadaha la tashiga Sense.
Macluumaad badan oo ku saabsan helida daryeelka caafimaadka

Qaamuuska iyo turjumaadaha

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh