Caabuqa

Caabuqa waxa uu dhacaa marka jeermisku galo jidhka oo sababo waxyeelo. Jeermisku waxa uu noqon karaa fayras, dullin, fangas ama bakteeriya.

Infectie

Infectie gebeurt wanneer een ziektekiem het lichaam binnendringt en schade aanricht. Een ziektekiem kan een virus, parasiet, schimmel of bacterie zijn.

Standard term: Infectie
Neutral term: Besmetting

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh