Dhakhtarku waxa uu muddayaa haweenka gacanteeda qaybta sare.

Muditaanka

Markaad qaadato mudditaanka, dheecaanka (tusaale ahaan dawada ama dawada dareeraha ah) waxaa loogu shubaa jidhkaaga irbada maqaarka. Waxaa lagaa muddi karaa xidid ama muruqa gacantaada, ama muruqa bowdadaada ama badhida.

Injectie

Als u een injectie krijgt, wordt een vloeistof in uw lichaam gespoten met een injectienaald. De vloeistof kan bijvoorbeeld een medicijn of vloeibare drug zijn. U kunt een injectie in een ader of een spier in uw arm krijgen, of in een spier van uw dij of bil.

Standard term: Injectie
Neutral term: Inspuiting

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh