Dhakhtar samaynaya qaliinka uurka.

Ku qalida ilmaha laga soo saarayo

Qaliinka la sameeyo marka haweenay uur leh aanay lahaan karin ummulida dabiiciga ah. Dhakhtarku waxaa uu sameeyaa dilaacis calooshada hooyada ah si uu u soo saaro ilmaha.

Keizersnede

Operatie die wordt uitgevoerd wanneer zwangere vrouwen niet natuurlijk kunnen bevallen. De dokter maakt dan een snee in de buik van de moeder om de baby te verlossen.

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh