Haweenay uur leh oo xummad hayso.

Xummad

Heerkulka kullul ee jidhka (kana sareeya 38°C-100,4°F).

Koorts

Hoge temperatuur van het lichaam (meer dan 38°C - 100.4°F).

Ma u baahantahay caawimo gaar ah? Hel urur

La xidhiidh